انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 3-4

عباس رهی


جایگاه آب و انرژی در توسعة اقتصادی جامعه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-8

محمد اسدزاده


گیربکس های مغناطیسی با قدرت انتقال بالا

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3-7

رسول محرمی؛ محمد مصطفی محمدی؛ بهمن نعمتی


دسته‌بندی، معرفی و مقایسه انواع موتورهای الکتریکی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 3-13

بهرام سلطان محمد؛ احسان سوایی


نگاهͬ مختصر بر ناپایداری هیدرودینامی ͬͺانگشتͬ شدن لزج

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 3-6

محمدرضا شاه‌نظری؛ علی صابری


مروری بر روش های شبیه سازی دنباله در مزارع بادی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 3-7

شایان نادری؛ فرشاد ترابی


معرفͬ سیستم های سرمایش تبخیری نقطه شبنم و کاربردهای آن ها

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 3-6

علی سوهانی؛ حسین صیادی


معرفی رشته (گرایش) مهندسی خودرو

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 3-4

مسعود مسیح طهرانی


مدیریت دارایی های فیزیکی و نقش نگهداری و تعمیرات

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 3-4

اسماعیل باقرپور اردکانی


مروری بر روش‌های مکانیکی بازیابی حرارت سرباره‌های کارخانه‌های فولاد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-12

طالب زارعی؛ ژاله پورعلی خان؛ ژیلا پورعلی خان


مروری بر سینتر بدون فشار نانو کامپوزیت‌های SiC-AYM

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 3-6

مهدی خدایی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ ناصر احسانی


مطالعه روش‌های انتخاب نقاط مرجع در آنالیز مودال محیطی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 3-10

سحر طاهریان؛ محمد مهدی خطیبی


تحلیل علل ریشه‌ای خرابی جعبه‌دنده سیاره‌ای توربین بادی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-9

ایرج هرسینی؛ علی حاجی زاده نمین


شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-10

سید مازیار مرعشی؛ محمد هادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی