به روز رسانی وبگاه و مشاهده آمار بازدیدکنندگان

پیرو پیگیری از کارشناسان شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) به عنوان ارائه دهنده خدمات پایگاه اینترنتی (وبگاه) رسمی مجله، امکان مشاهده آخرین به روز رسانی وبگاه و مشاهده آمار بازدیدکنندگان بطور روزانه و خودکار وجود ندارد.