اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی مجله علمی مهندسی مکانیک

 

این مجله از قوانین COPE پیروی می کند. از این رو تمامی افرادی که به نحوی با این مجله همکاری می نمایند، ملزم به رعایت قوانین COPE‌ در کلیه مراحل با هر مرتبه‌ و پست سازمانی هستند. بر این اساس، منشور اخلاقی گروه‌های مختلف به صورت زیر بیان می‌شود که لازم است همه افراد در هر گروه، نسبت به پذیرش و رعایت موازین اخلاقی مندرج، متعهد و پایبند باشند.

 

اصول اخلاقی برای سردبیر

 • سردبیر نشریه مسئول اصلی رسیدگی به مقالات ارسالی است و هر گونه تعارضی متوجه سردبیر نشریه خواهد شد.
 • سردبیر می‌بایست در بررسی مقالات هیچگونه سمت و سوی خاصی اعم از سیاسی، نژاد،‌ دین، ملیت، جنسیت، و مقام سازمانی را مد نظر قرار ندهد.
 • سردبیر می‌بایست در زمان مناسب نسبت به تعیین و تکلیف مقاله‌های ارسالی اقدام نماید.
 • لازم است در تعیین قبولی یا رد مقالات، نظرات کارشناسان، داوران و دبیران تخصصی مد نظر قرار گرفته شده و از دخالت شخصی پرهیز نماید.
 • تعیین داور حق سردبیر بوده و سردبیر مجاز است به هر صورتی که تشخیص می‌دهد،‌ نسبت به انتخاب داورها اقدام نماید. با توجه به تخصصی بودن امر داوری، این کار می‌تواند با تفویض اختیار به دبیران تخصصی صورت گیرد.
 • لازم است صیانت لازم از مقاله‌هایی که تایید نشده‌اند، توسط سردبیر صورت گیرد تا از درز اطلاعات و نشر آن به دیگران جلوگیری شود.
 • چنانچه در مقالات ارسالی، اشتباهی گزارش شد، سردبیر موظف به رسیدگی به خطا و در نهایت اطلاع‌رسانی به مخاطبان نشریه است.

 

اصول اخلاقی برای دبیران تخصصی

 • دبیران تخصصی از طرف سردبیر مجاز به انتخاب داور بوده و با جمع‌آوری نظرات داوران، در نهایت نظر تخصصی خود را به سردبیر ارائه خواهند داد.
 • دبیران تخصصی موظف هستند چنانچه در بررسی مقاله‌ای، از تخصص لازم برخوردار نبودند، مراتب را جهت پیگیری به سردبیر اطلاع دهند.
 • دبیران تخصصی نیز موظف هستند مقالات ارسالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.
 • با توجه به اینکه فایل‌های متنشر نشده در اختیار دبیران تخصصی نیز قرار می‌گیرد، حفظ امنیت و جلوگیری از نشر آنها بر عهده‌ی دبیران تخصصی نیز است.

 

 اصول اخلاقی برای داوران نشریه

 • داوران باید از قبول مقالاتی که در تخصص آنها نیست پرهیز کنند.
 • لازم است تا فرآیند داوری در حداقل زمان ممکن انجام شود. لذا چنانچه زمان لازم برای داوری موجود نباشد، می‌بایست این موضوع سریع‌تر به دبیران تخصصی ارائه شود.
 • داوران می‌بایست حقوق مقالات ارسالی را رعایت کرده و از انتشار، استفاده و هرگونه ارائه‌ی دیگر در کارهای خود و دیگران خودداری کنند.
 • داوران می‌بایست مقالات ارسالی را بدون درنظر گرفتن شخصیت نویسندگان و بی‌طرفانه ارزیابی کنند.
 • چنانچه مقاله‌ای در تعارض منافع با مقالات خود یا دیگران باشد، لازم است تا کار داوری به دبیر تخصصی ارجاع داده شده و دبیر را از وجود تعارض مطلع کند.
 • لازم است داور نظرات خود را به صورت مکتوب به دبیران تخصصی یا سردبیر ارجاع دهند و از اظهار نظر کلی خودداری کنند.
 • حفظ محرمانه‌گی مقالات باید در سرلوحه داوری قرار گیرد.
 • داور می‌بایست به کارهای دیگران اشراف داشته باشد و دبیران تخصصی را از لحاظ مشابهت با کارهای دیگران، آگاهی دهد.

 

اصول اخلاقی برای نویسندگان

 • عدم انجام سرقت ادبی در پژوهش انجام شده، بدیهی‌ترین اصلی است که باید توسط نویسندگان رعایت شود.
 • نویسنده لازم است در ارائه‌ی پژوهش خود، به اندازه‌ی کافی اطلاعات ارائه دهد تا دیگران نیز قادر با بازتکرار کار پژوهشی بشوند.
 • در استفاده از کارهای دیگران در نگارش مقاله، می‌بایست حقوق نویسندگان دیگر را محترم شمرده و به تمامی مراجع خود به طور مناسب ارجاع دهد.
 •   مقاله‌های ارسالی می‌بایست بر پایه‌ی تحقیقات خود نویسنده بوده و با متن‌های کاملاً جدید و غیر تکراری تهیه شده باشد. حتی استفاده از متن‌هایی که قبلاً خود نویسنده در مقالات یا گزارش‌های دیگر به کار برده، در نگارش متن مقاله نباید استفاده شده باشد.
 • مقاله‌های ارسالی نباید ترجمه‌ی مقاله‌های خود نویسنده،‌یا نویسندگان دیگر از زبان‌های دیگر باشد.
 • نویسندگان متعهد هستند که از مقاله‌ی چاپ شده‌ی خود در ارسال مقالات دیگر به هر زبان و در هر زمان دیگر خودداری کنند.
 • نویسندگان متعهد هستند که در ذکر اسامی نویسندگان مقاله،‌ اصول اخلاقی را رعایت کرده و از ذکر نام نویسندگانی که در تولید علم سهیم نبوده‌اند، خودداری کنند.
 • نویسندگان باید به تمامی افراد حقیقی یا حقوقی که در تولید محتوای مقاله کمک کرده‌اند، در بخش قدردانی و تشکر، اشاره کرده و به نحو مطلوب از آنها تشکر و قدردانی کنند.
 • مسئولیت هرگونه مشکلات و پیگیری‌های قانونی، برعهده‌ی نویسنده‌ی مسئول مکاتبات بوده و می‌بایست در برابر هرگونه ادعایی پاسخگو باشد.
 • مسئولیت هرگونه تعارض مالی و نفع احتمالی، برعهده‌ی نویسنده‌ی مسئول است.
 • نوسندگان تعهد می‌دهند که در راستای انجام پژوهش، هرگونه اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده‌اند.

به منظور اجرا و حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی نویسندگان، جلوگیری از بروز تخلفات علمی و احراز اصالت علمی مقالات، نویسنده عهده دار مکاتبات موظف به تکمیل و ارسال فرم تعهد اثر و تعارض منافع هستند. در این راستا مجله نیز از سامانه مشابهت یابی متون علمی "همیاب" برای مشابهت یابی مقالات دریافت شده استفاده می نماید.

فرم های مربوط به نامه "تعهد اثر" (تعهدنامه) و "تعارض منافع" از بخش برای نویسندگان - راهنمای نویسندگان قابل بارگیری (دانلود) است و نویسنده مسئول موظف به تکمیل و ارسال آن ها همزمان با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان است.

 

این مجله از پذیرفتن مقالاتی که به هر دلیل نویسندگان آن علاقه مند به نشر آزاد آن ها نیستند، خودداری می نماید.