فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت، ارزیابی اولیه، داوری، پذیرش و انتشار مقالات در مجله مهندسی مکانیک

 

 این نشریه از پذیرفتن مقالاتی که به هر دلیل نویسندگان آن ها علاقه مند به نشر آزاد (Open Access) نیستند، خودداری می نماید.

 

روش انجام داوری در مجله علمی مهندسی مکانیک به صورت داوری تخصصی (Peer Review) و از نوع دو سو کور (Double blind) می باشد. به طوریکه داوران و نویسنده/نویسندگان مشخصات یکدیگر را نمی بینند و برای هم ناشناس هستند. از این رو از داوران تقاضا شده است پس از انجام داوری نظرات خود را بدون ذکر مشخصات در بخش توضیحات و نیز فایل های مورد نظر، برای نویسندگان ارسال نمایند.

هر مقاله با توجه به موضوع آن و صلاحدید دبیر تخصصی برای داوران متعددی ارسال می شود که تکمیل داوری آن منوط به ارزیابی حداقل 2 داور است.

تلاش بر این است که داوری مقالات در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج در اسرع زمان به اطلاع نویسنده عهده دار مکاتبات برسد اما حفظ کیفیت مطلوب و اعتبار علمی مقالات بر سرعت بالای داوری و نیز تعدد مقالات در هر شماره الویت دارد. در این راستا از نویسندگان محترم نیز تقاضا می شود  پیش از ارسال مقاله بخش "برای نویسندگان-راهنمای نویسندگان" را به دقت مطالعه و مقاله خود را بازخوانی نمایند.

پس از ثبت نام نویسنده مسئول مکاتبات و وارد نمودن مشخصات صحیح و به روز خود و سایر نویسندگان (در صورت وجود) در وبگاه اختصاصی و رسمی مجله؛ فایل های درخواست شده از ایشان (اصل مقاله، نامه تعهد اثر و ...) به عنوان فایل های یک "مقاله جدید در حال بررسی بوسیله کارشناس" توسط کارشناس نشریه و کمیته فنی از نظر صحت تعداد و نوع فایل ها، تکمیل بودن تعهدنامه صرفاً توسط نویسنده مسئول، همخوانی مقاله با الگوی نگارش و ساختار فنی آن بررسی می شود. این امر قبل از بررسی سردبیر و با اطلاع قبلی نویسنده مطابق با معیارهایی که به وضوح در بخش راهنمای نویسندگان به آن ها اشاره شده است انجام می شود. ممکن است مقاله در این مرحله جهت تکمیل فایل ها و یا انجام اصلاحات ضروری به نویسنده بازگردانده شود که پس از تکمیل/اصلاح می تواند به عنوان یک "مقاله جدید دوباره ارسال شده" مجدداً در سامانه ثبت شود. در غیر اینصورت بررسی و ارزیابی اولیه آن توسط سردبیر انجام خواهد شد. در حقیقت مقاله از نظر اصالت، ابداع و عدم کاستی های اساسی علمی در حوزه موضوعی نشریه توسط ایشان بررسی خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است مقاله بدون بررسی بیشتر و بر اساس نظر سردبیر از فرآیند ارزیابی بطور دائم حذف و علت عدم پذیرش آن "عدم وجود تناسب با محتوای نشریه"، "ارسال مقاله مشابه" و موارد مشابه و مرتبط باشد. در غیر اینصورت سردبیر با توجه موضوع مقاله و تخصص و تجربه دبیران تخصصی، مقاله را به یکی از دبیران تخصصی ارسال می نماید. دبیر تخصصی نیز آن را به داوران صاحب نام و مجرب مجله با توجه به سابقه و زمینه تخصصی پژوهش و عدم وجود هرگونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه مقاله مورد داوری، ارسال می نماید. 

 دبیرتخصصی و داور/ داوران منتخب چنانچه به دلیل کمبود وقت، مشکلات شخصی و ... آمادگی لازم برای همکاری با مجله را نداشته باشند موظف هستند در اسرع وقت مراتب را به سردبیر مجله اطلاع دهند.

دبیرتخصصی بر اساس بررسی و تجمیع نظرات داوران، نظر نهایی خود را به سردبیر ارسال می نماید که ممکن است در این مرحله مقاله 1- بر اساس نظر داوران پذیرش نشود و بطور دائم از فرآیند داوری حذف گردد. 2- بدون نیاز به انجام بازنگری و اصلاحات از نظر علمی پدیرفته شود. 3- بر اساس نظر داوران و دبیرتخصصی مشمول بازنگری جزئی و یا کلی گردد که در این صورت نظرات و درخواست های داوران و دبیرتخصصی بطور کاملاً محرمانه و ناشناس برای نویسندگان با عبارات " نظر داور محترم 1 "، " نظر داور محترم 2"  ارسال خواهد شد.

 در این مرحله نویسنده موظف به بارگیری (دانلود) " راهنمای نحوه انجام اصلاحات و قالب تهیه فایل "پاسخ به داوران " از منوی: برای نویسندگان – زیر منوی: راهنمای نویسندگان و سپس پاسخگویی به داوران در قالب آن با توجه به مدت زمان بازنگری است. پس از انجام این امر نویسنده باید فایل اصلاح شده اصل مقاله به همراه فایل پاسخ به داوران را جهت ارزیابی اولیه توسط کارشناس مجله (از نظر هایلایت بودن پاسخ ها و پاسخ دهی به همه سوالات داوران در هر دو فایل) و نیز داوران (از نظر پاسخگویی شفاف،صحیح و کامل) در سایت بارگذاری نماید.

بر اساس نظر داوران چنانچه بازنگری کافی و صحیح نباشد مجدداً مقاله شامل بازنگری شده و در صورت عدم پاسخگویی کامل و صحیح نویسنده این بار مقاله با توجه به نظر داور/ داوران بطور دائم از چرخه ارزیابی حذف می گردد. ( کلیه مقالاتی که بطور دائم از پروسه داوری حذف می شوند در وبگاه مجله بایگانی می گردند) اگر اصلاحات و بازنگری انجام شده مورد تایید داوران باشد مقاله با تعیین نوع آن از نظر علمی مورد پذیرش قرار می گیرد و سپس جهت انجام ویراستاری و صفحه آرایی به بخش های مربوطه ارسال می گردد. از آنجا که مقاله از نظر علمی مورد پذیرش مجله واقع شده است نویسنده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به صدور DOI که نحوه پرداخت آن در منوی: برای نویسندگان – زیر منوی: راهنمای نویسندگان آمده است، اقدام نماید. فایل مقاله پس از صفحه آرایی برای تایید نهایی قبل از انتشار توسط نویسنده از طریق سامانه و یا ایمیل مندرج در بخش "تماس با ما" برای وی ارسال می گردد که پس از تایید نویسنده برای تایید نهایی به سردبیر نیز ارسال می گردد. در صورت پذیرش نهایی از هر نظر، مقاله به عنوان آماده و پذیرفته شده برای انتشار در بخش مربوطه قابل رویت است. در مرحله آخر با توجه به نوبت چاپ آن دوره و شماره ای اختصاصی در بخش ناشر وبگاه مجله به آن اختصاص داده می شود.

تبصره- در صورت عدم پاسخگویی داوران در مهلت مقرر، گاهاً و بر اساس صلاحدید دبیر تخصصی مقاله از جانب ایشان برای داوران جدید ارسال می شود. همچنین در پاسخ به درخواست داوران جهت تمدید مهلت داوری، این زمان توسط سردبیر تمدید خواهد شد.

مقاله صفحه آرایی شده و آماده انتشار جهت تایید نهایی پیش از انتشار برای نویسنده مسئول آن ارسال خواهد شد و در صورت تایید کتبی ایشان منتشر خواهد شد. با توجه به اظهارات مکرر شفاهی (تماس تلفنی) و کتبی (دریافت پست الکترونیکی) نویسندگان مبنی بر عدم دریافت نظرات داوران در مرحله بازنگری و نیز مقاله آماده انتشار در مرحله تایید نهایی پیش از انتشار آن توسط نویسنده؛ به منظور تسریع در امر پذیرش و چاپ مقالات، تا زمان برطرف شدن خطای احتمالی وبگاه، فایل های مورد نظر را از طریق رایانامه مندرج در بخش "تماس با ما" برای ایشان ارسال خواهد شد.

 

ارائه گزارش نهایی 

سردبیر با توجه به نتیجه‌ی نهایی در هر مرحله ای از فرآیند داوری، خبر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را به نویسنده‌ مسئول آن رسماً اعلام می نماید. 

 

شایان ذکر است داوری زودهنگام و متعاقباً دریافت وجه مورد نیاز برای انجام این کار جز سیاست و اصول عملکردی مجله نمی باشد. اما مقالاتی که در آن ها نیازهای جامعه، استحکام ارتباط صنعت و دانشگاه، طرهای پژوهشی کارآمد مد نظر قرار گرفته باشد در الویت بررسی و پذیرش قرار خواهند داشت.  

 

فلوچارت دریافت، بررسی اولیه، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در مجله مهندسی مکانیک