اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1090
تعداد پذیرش 374
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 520
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 188

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 526
تعداد مشاهده مقاله 332570
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 360118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 185 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 34 %