اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1125
تعداد پذیرش 385
تعداد پذیرش بدون داوری 60
تعداد عدم پذیرش 530
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 194

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 542
تعداد مشاهده مقاله 342555
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 371683
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 183 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 34 %