اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1172
تعداد پذیرش 416
تعداد پذیرش بدون داوری 62
تعداد عدم پذیرش 544
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 205

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 571
تعداد مشاهده مقاله 369715
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 403889
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 35 %