دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقایسه و بررسی شبیه سازی حریق با نرخ آزادسازی حرارت بالا در محفظه بسته با نرم افزارهای FDS و OpenFoam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30506/mmep.2024.2010787.2114

حمید تجدد؛ قاسم حیدری نژاد؛ محمد صفرزاده