گیربکس های مغناطیسی با قدرت انتقال بالا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

گیربکس ها، اجزای ضروری و جدایی ناپذیر سیستم های انتقال قدرت می باشند. این ماشین ها گشتاور را به سرعت و در بعضی مواقع سرعت را به گشتاور تبدیل می کنند. استفاده از گیربکس های مکانیکی در این سیستم ها از دیرباز تاکنون به عنوان رابطی میان بخش تولید نیروی محرکه و بخش مصرف این توان متداول بوده است. با گسترش استفاده از این گیربکس ها مشکلات و معایب این ماشین ها همچون سایش و استهلاک طی زمان ، بازده پایین و ایجاد گرما در اثر اصطکاک ، بار یاتاقانی زیاد و نیاز به دقت ابعادی زیاد و ماده مستحکم و چقرمه در ساخت چرخدنده و ... ظاهر شده و طراحان را بر آن داشته تا به دنبال جایگزینی مناسب برای گیربکس مکانیکی باشند.
گیربکس های مغناطیسی به دلیل نداشتن تماس فیزیکی میان روتورهای داخلی و خارجی، بسیاری از مشکلاتی چون نیاز به روغن کاری و گریس کاری های دوره ای، سر و صدا، نیاز به تعمیرات دوره ای و ...که به دلیل تماس فیزیکی گریبان گیر گیربکس های مکانیکی بوده است را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Gouda, E, Mezani, S, Baghli, L, and Rezzoug, A. Comparative study between mechanical and magnetic planetary gears. IEEE Transactions on Magnetics, 47(2):439, 2011.
[2] Dorrell, David G, Knight, Andrew M, Evans, Lyndon,andPopescu,Mircea. Analysisanddesigntechniques applied to hybrid vehicle drive machines— assessment of alternative ipm and induction motor topologies. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59(10):3690–3699, 2012.
 [3] Uppalapati, Kiran K and Bird, Jonathan Z. An iterative magnetomechanical deflection model for a magnetic gear. IEEE Transactions on Magnetics, 50(2):245–248, 2014.
[4] Wang, Jiabin, Wang, Weiya, Atallah, Kais, and Howe, David. Design considerations for tubular flux-switching permanent magnet machines. IEEE Transactions on Magnetics, 44(11):4026–4032, 2008.
 [5] Shah, Laxman, Cruden, Andrew, and Williams, Barry W. A variable speed magnetic gear box using contra-rotating input shafts. IEEE Transactions on Magnetics, 47(2):431–438, 2011.
[6] Frank, Nicolas W, Pakdelian, Siavash, and Toliyat, Hamid A. Passive suppression of transient oscillations in the concentric planetary magnetic gear. IEEE transactions on energy conversion, 26(3):933– 939, 2011.
 [7] Zhu, Dehong, Yang, Fei, Du, Yi, Xiao, Feng, and Ling, Zhijian. An axial-field flux-modulated magnetic gear. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 26(4), 2016.
[8] Jørgensen,FrankT,Andersen,TorhenOle,andRasmussen, Peter Omand. The cycloid permanent magnetic gear. in Industry Applications Conference, 2006. 41st IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2006 IEEE, vol. 1, pp. 373–378. IEEE, 2006.
[9] Ikuta, K, Makita, S, and Arimoto, S. Study on the non-contact magnetic gear (1st report). in Procedure of Annual Conference of Japan Robotic Society, vol. 8, pp. 663–668, 1990.
 [10] Chen, YiduanandFu,Weinong. Anovelhybrid-flux magneticgearanditsperformanceanalysisusingthe 3-dfiniteelementmethod. Energies,8(5):3313–3327, 2015.