دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیرات جهت‌گیری الیاف و هندسه مقطع بر ظرفیت جاذب‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30506/mmep.2023.2009072.2104

محمد جواد محمودی؛ عباس رهی


طراحی حرارتی مبدل بهبود دهنده پوسته لوله چرخه دی اکسیدکربن فوق بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30506/mmep.2023.2010140.2107

محمود احمدی؛ سعادت زیرک؛ آرمان گله داری