دسته‌بندی، معرفی و مقایسه انواع موتورهای الکتریکی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مکانیک و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

موتور الکتریکی یک دستگاه الکترومکانیکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. موتور های الکتریکی عموماً حرکت چرخشی تولید می‌ کنند و در صنایع و کاربردهای گوناگونی مورد استفاده قرار می ‌گیرند و به همین جهت، انواع متفاوتی از این موتورها با تکنولوژی‌ ها، اصول کارکرد و خصوصیات مختلف و متنوعی طراحی و توسعه یافته و بهره ‌برداری شده اند. استفاده صحیح از هر یک از انواع موتورهای الکتریکی، مستلزم شناخت صحیح و توانایی مقایسه این موتورها از جوانب مختلف است. در این مقاله پس از تشریح اجزای اصلی موتورهای الکتریکی شامل روتور، استاتور و مکانیزم کموتاسیون و نقش هر یک آنها در عملکرد صحیح موتور، به دسته ‌بندی و بررسی انواع موتورهای الکتریکی از جهات مختلف مانند ولتاژ ورودی، نوع کموتاسیون و... پرداخته شده و مبنای کار هریک توضیح داده شده است و مقایسه کاملی بین خصوصیات انواع موتورهای مطرح و پرکاربرد، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


] Hashemnia,NasserandAsaei,Behzad. Comparativestudy of using different electric motors in the electric vehicles. in 2008 18th International Conference on Electrical Machines, pp. 1–5. IEEE, 2008.
[2] Karacan, Cüneyt. Comparison of performance of switched reluctance motors, induction motors and permanent magnet dc motors. MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2004.
 [3] Baudart,François. Designandcontroloffault-tolerantpermanent magnet drives. Ph.D. thesis, Ph. D. dissertation, Université de Louvain, Louvain, Belgium, 2012.
[4] Zeraoulia, Mounir, Benbouzid, MohamedElHachemi, and Diallo,Demba. Electricmotordriveselectionissuesforhev propulsion systems: A comparative study. IEEE Transactions on Vehicular technology, 55(6):1756–1764, 2006.
[5] Sen, Paresh C. Electric motor drives and control-past, present,andfuture. IEEETransactionsonIndustrialElectronics, 37(6):562–575, 1990.
 [6] Burt, Charles M, Piao, Xianshu, Gaudi, Franklin, Busch, Bryan, and Taufik, NF. Electric motor efficiency under variable frequencies and loads. Journal of irrigation and drainage engineering, 134(2):129–136, 2008.
 [7] Stölting, Hans-Dieter, Kallenbach, Eberhard, and Amrhein,Wolfgang. Handbookoffractional-horsepowerdrives. Springer, 2008.
[8] Cao,Wenping,Mecrow,BarrieC,Atkinson,GlynnJ,Bennett, John W, and Atkinson, DavidJ. Overviewof electric motor technologies used for more electric aircraft (mea). IEEE transactions on industrial electronics, 59(9):3523– 3531, 2012.
 [9] Kerdsup, Burin and Fuengwarodsakul, Nisai H. Performance and cost comparison of reluctance motors used for electric bicycles. Electrical Engineering, 99(2):475–486, 2017.
 [10] McCoy, Gilbert A and Douglass, John G. Premium efficiency motor selection and application guide–a handbook for industry. tech. rep., Washington State University Energy Program, 2014.
 [11] Nanda, Gaurav and Kar, Narayan C. A survey and comparison of characteristics of motor drives used in electric vehicles. in 2006 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, pp. 811–814. IEEE, 2006.