دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 100، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-111 
بررسی رفتار و خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه‌دار

صفحه 25-34

سید روح‌الله کاظمی بازاردهی؛ محمد بیات


اهمیت مدیریت زمان در استراتژی و مهندسی تولید

صفحه 71-76

هادی نجفیان؛ محسن رسولیان؛ عباس شفیعی


مروری بر فناوری تولید تایر

صفحه 77-86

مهدی خاطر ویسی؛ محمد اسدزاده؛ سید محسن مسعود