مروری بر فناوری تولید تایر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ادارة مهندسی محصول شرکت تولیـد خودرو سایپـا کاشان

2 سرپرست ادارة مهندسی محصول شرکت تولیـد خودرو سایپا کاشان

چکیده

بدون شک یکی از جالب‌ترین صنایع وابسته به صنعت راهبردی خودروسازی، صنعت تولید تایر است. امروزه بهبود مستمر در عرصة صنعت لاستیک با آمیزه‌های جدید شیمیایی و طراحی براساس روش‌های روزآمد مهندسی سبب شده است روزبه‌روز تایرهایی بادوام‌تر، با عملکردی بهتر در شرایط متنوع آب‌و‌هوایی روانة بازار شود. با توجه به گستردگی این صنعت و آثار زیست محیطی فراوان آن، که به‌طور مستقیم ناشی از حجم مواد مصرفی برای تولید هر حلقه تایر و میزان پسماند ناشی از تایرهای فرسوده در طبیعت می‌شود و به‌طور غیرمستقیم که ناشی از اثر تایر بر مصرف سوخت و میزان آلاینده‌های تولیدشده توسط خودرو می‌باشد، کنترل هر یک از ابعاد مذکور می‌تواند شاخص بسیار مهمی در جلوگیری از آلودگی هرچه بیشتر محیط زیست گردد. در این مقاله نخست گزیده‌ای از تاریخچة صنعت تولید تایر مطرح می‌شود. سپس مواد اولیة مورد استفاده در صنایع تولید تایر معرفی و بخش‌های گوناگون هر تایر معرفی می‌شود. در ادامه فناوری‌های جاری در عرصة تولید تایر مرعفی و روش‌های ساخت و تولید تایرهای متداول تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Schlager, Neil, How Products Are Made: An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 1, Gale, 1993.
[2] Pacejka, Hans, Tire and Vehicle Dynamics, Butterworth-Heinemann, 3rd edition, 2012.
[3] Amato, Joseph A., Surfaces: A History, University of California, 2013.
[4] Groover, Mikell P., Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, Wiley, 4th edition, 2010.
[5] Whelan, A., Polymer Technology Dictionary, Springer, 1993.
[6] Hillstrom, Kevin, Encyclopedia of American Industries Volume 1: Manufacturing Industries, Gale Group, 1st edition, 1994.
[7] Walker, Denise, Green Plants (Science Essentials Biology), MMS Gold, 2009.
[8] Marshall Cavendish Corporation, Growing Up with Science, Cavendish Square Publishing, 3rd edition, 2006, p. 1499.
[9] Hepburn, C., Rubber Compounding Ingredients: Need, Theory and Innovation, Part II, Smithers Rapra Technology, 1997.
[10] Ciesielski, Andrew, An Introduction to Rubber Technology, William Andrew, 1st edition, 2000.
[11] Knowles, Don, Automotive Suspension and Steering Systems, Delmar Cengage Learning, 3rd edition, 2002.
[12] Newton, Richard, Wheel and Tire Performance Handbook, Motorbooks, 1st edition, 2007, p. 68.
[13] Kozmetsky, George, Piyu Yue, The Economic Transformation of United States, 1950 - 2000: Focusing on the Technological Revolution, the Service Sector Expansion, and the Cultural, Ideological, and Demographic Changes, Purdue University Press, 2005.