بررسی رفتار و خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه‌دار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

2 کارشناس مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه با گذشت بیش از شصت سال از نخستین پژوهش‌های علمی انجام‌شده دربارة آلیاژهای حافظه‌دار[i]، شاهد کاربردهای بسیار وسیع این دسته از مواد در حوزه‌های گوناگون هستیم. اگرچه در ابتدا این کاربردها تنها به ساخت اتصالات و کوپلینگ‌ها، آن‌هم فقط در حوزه‌های نظامی منحصر می‌شد، اما امروزه در بسیاری از کاربردهای روزمره از جمله ساخت انواع قاب عینک، آنتن موبایل، شیر جلوگیری از سوختگی و دیگر کاربردهای صنعتی همچون شیرهای ایمنی اطفاء حریق و محافظ باتری لیتیومی از این آلیاژ‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله آلیاژ‌های حافظه‌دار و خواص فیزیکی آنها معرفی و رفتار مکانیکی آنها مطالعه شده و در انتها برخی از مهمترین کاربرد‌های آنها بررسی شده است.[i]. Shape Memory Alloys

کلیدواژه‌ها


[1] Otsuka, K., T. Kakeshita. “Science and Technology of Shape-Memory Alloys: New Developments.” MRS Bulletin, 27, 2002, pp. 91-100.
[2] Stoeckel, “The Shape Memory Effect- Phenomenon, Alloys and Applications”, Proceedings: Shape
Memory
Alloys
for
Power
Systems
EPRI, 1995, pp. 1-13.
[3] Leo, D.J., Engineering analysis of smart material systems, Wiley, 2007.
[4] کلید فولاد، مجموعة استانداردها و نام‌گذاری‌ها.
[5] بادیناس، ریچارد ،کیت نیزبت جوزف شیگلی. طراحی اجزاء ماشین، ترجمة غلامرضا زارع‌پور، ویرایش نهم، دانش‌نگار، 1393.
[6] Georgia Institute of Technology, “Exploring Shape Memory Alloys: Smart Materials”, 2007, http://www.nnin.org (accessed May 11, 2015)
[7] Wu, Ming H., L. McD. Schetky. “Industrial Applications for Shape Memory Alloys.” Proceedings of the International Conference on Shape Memory and Superelastic Technolgies, Pacific Grove, California, 2000, pp.171-182.
[8] Ryklina, E.P., S.D. Prokoshkin, I.Yu. Khmelevskaya, A.A. Shakhmina. “One-way and two-way shape memory effect in thermomechanically treated TiNi-based lloys.” Materials Science and Engineering, 2008, pp.134–137.
[9] DesRoches, R., J. McCormick, M. Delemont. “Cyclic properties of shape memory alloy wires and bars, Journal of Structural Engineering.” Journal of Structural Engineering, Vol. 130, 2004, pp. 38-46.