دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 118، فروردین و اردیبهشت 1397 
کاربردهای مواد پیزوالکتریک در سیستم تعلیق

صفحه 15-21

محمد امامی مقدم؛ مسعود دهمرده؛ مسعود مسیح طهرانی


مروری بر روش های نوین کاهش مصرف سوخت در کشتی ها

صفحه 22-31

سید کاظم ساداتی ساروئی؛ آنالی داهیم؛ حمید زراعتگر


بررسی کاربرد روش مگنتوهیدرودینامیک در سیستم‌های تولید تراست

صفحه 66-74

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی