مروری بر روش های نوین کاهش مصرف سوخت در کشتی ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشگاه غیر انتفاعی پارس

3 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

با توجه به اهمیت کاهش جهانی مصرف انرژی در سال‌های اخیر، این مسأله در مورد کشتی‌ها نیز مطرح شده است. امروزه تلاش برای کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‎ای و آلاینده‎های جوی و همچنین هماهنگ شدن با قوانین جدید از جمله اهداف بزرگ پیش روی صنعت کشتیرانی جهان است. هدف از ارائه این مقاله مرور راهکارهای موجود برای کاهش مصرف سوخت در کشتی‌ها می‌باشد. تغییر در طراحی و تغییرات اساسی در شکل بدنه کشتی‎ها برای بهبود هیدرودینامیک کشتی در کاهش مقاومت و مصرف سوخت مؤثر است اما تنها راه حل، کاهش مقاومت شناور نیست. در این راستا تلاش‎ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته است که استفاده از انرژی‎های جدید، استفاده از تجهیزات و ملحقات کاهش مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین در عملکرد موتور و ماشین آلات از این جمله می-باشند. در نهایت مدیریت صحیح انرژی در کشتی، انتخاب مسیر دریانوردی با توجه به وضع آب و هوا و اتوماسیون می‌تواند در کاهش مصرف سوخت تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Second IMO GHG Study 2009, International Maritime Organization, 2009.
[2] Regulation (EU) No 2015/757, European Parliament and the Council of the European Union, 29 April 2015.
[3] Resolution MEPC.203(62) Annex 19, MARPOL Annex VI, SOLAS,InternationalMaritimeOrganization,15July2011.
[4] The Energy Efficiency Design index (EEDI) for new Ships, Policy Update No. 15 of the International Council on Clean Transportation, 3 October 2011.
 [5] John Carlton, Dejan Radosavljevic, Stewart Whitworth; Rudder- Propeller- Hull Interaction: The Results of Some Recent Research, In-Service Problems and Their Solutions; First International Symposium on Marine Propulsors smp’09, Trondheim, Norway, June 2009.
[6] J. Kim, C. Park; Wind power generation with a parawing on ships, a proposal; Energy journal of Elsevier; 2009.
 [7] Ship Energy Effiency Measures, Status and Guidance Advisory, ABS Organization.
[8] Energy Efficiency White Paper, The Ship Operation Cooperative Program, INC Woodiville, Washington, June 2016.
 [9] Renewable Energy Options for Shipping, Technology Brief, IRENA(international renewable energy agency), January 2015.