ارتقای توان لکوموتیو آمریکایی شرکت آلکو تا توان 3600 اسب بخار در هند

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس/اداره کل راه آهن خراسان

2 کارشناس واگن / راه آهن ج.ا.ا

چکیده

از سال 1960 تولید لکوموتیوهای آمریکایی کمپانی ALCO با انتقال تکنولوژی در کشور هند تولید گردید. این لکوموتیو با توان 2600اسب بخار دارای 16 سیلندر بوده و تولید آن بدون هیچگونه تغییر در سیستم ها به مدت 25 سال انجام می‌گرفت. برای ارتقاء سطح تکنولوژی موتور مذکور جهت دستیابی به بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش توان بدون اعمال تغییرات اساسی در شاکله موتور، مدیریت تحقیق و توسعه موتور در سال 1980 در مرکز تحقیق و توسعه راه آهن هند ایجاد گردید. از آن به بعد، تلاش هایی جهت نیل به اهداف ذکر شده در راه آهن هند انجام گرفت. در مرحله اول تغییرات مختلفی در موتور اصلی 16 سیلندر جهت دستیابی به کاهش مصرف سوخت به مقدار 6% و کاهش مصرف روغن به مقدار 15% انجام گرفت. با این تغییرات، موتور با نام موتور 2600 اسب بخار FE نام گرفت. در مرحله دوم، توان موتور از 2600 اسب بخار به 3100 اسب بخار ارتقاء یافت و در عین حال مصرف سوخت به میزان 8% و مقدار روغن مصرفی به میزان 25% کاهش یافت. در مرحله سوم و با استفاده از بهبود تکنولوژیکی، توان موتور به حدود 3600-3300 اسب بخار افزایش یافته و در عین حال مصرف سوخت به میزان 9.6% و مقدار روغن مصرفی به میزان 33% کاهش یافت. تغییرات مرحله چهارم جهت صحه گذاری و تست هم اکنون در سلول تست RDSO در حال انجام بر روی لکوموتیو می باشد. مصرف سوخت کنونی این لکوموتیو قابل رقابت با هر موتور روز تولید شده در دنیا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] A. J. Martyr, M. A. Plint, Engine Testing Theory and Practice, Second edition, England, Elsevier & ButterworthHeinemann 1999.
[2] J. B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals - United States: McGraw-Hill, 1988.
[3] C. Bell, Maximum boost: designing, testing and installing turbocharger systems, USA, Bentley publisher 1997.
[4] L.House,J.Hill,DieselEngineReferenceBook,Secondedition, England, WlP 9HE, Butterworth-Heinemann, 1999.
[5] H. Yamagata, The science and technology of materials in automotive engines, England, Woodhead, 2005.
 [6] A. K. Agarwal, A. Gautam, Evaluation of Steel Cap Piston for Upgradation of Diesel Electric Locomotives for Indian Railways, 2004.
[7] S. D. Mane1, Technologies adopted in Diesel Locomotive Engines over Indian Railways, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, www.iosrjournals.org, 2005.
[8] H. Hiereth, P. Prenninger, Charging the Internal Combustion Engine Powertrain, Wien, Springer 2003.
[9] A.K.Agarwal,A.Gautam, DevelopmentofEFIfor4-stroke locomotive diesel engine of Indian railway, 2005.