دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 126، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-68 
روش‌های نوین کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو‌های ساخت‌وساز

صفحه 42-51

قاسم کریمی؛ مسعود مسیح طهرانی؛ علی قاسمیان مقدم