دوره و شماره: دوره 28، شماره 6 - شماره پیاپی 129، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-70 
آنالیز مودال تجربی و تحلیلی پره و دیسک توربین گاز رولزرویس

صفحه 18-24

بابک خدابنده لو؛ کاوه عباسی؛ علی صیامی؛ مسعود آسایش


کنترل جریان سیال به وسیله عملگرهای مبتنی بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

صفحه 53-62

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


ساخت کامپوزیت‌های کربن-کربن دوبعدی بر پایه قیر

صفحه 63-70

محمد سفیدموی آذر؛ امیر رهبر کلیشمی؛ حسین شهریاری فر