دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 124، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-84 
بررسی سیستم‌های مختلف آب شیرین کن خورشیدی

صفحه 24-34

حامد باقری اسفه؛ رضا رستم زاده؛ محمد رستم زاده


بررسی مواد تغییرفاز دهنده بر عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی

صفحه 42-48

محمدرضا عصاری؛ حسن بصیرت تبریزی؛ علی کاوسی نژاد؛ سعید رحیمی


مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک

صفحه 49-61

سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ عارف افشارفرد


بهبود فرآیند جوشش استخری با استفاده از اثر سطوح متخلخل

صفحه 69-79

حمید صفاری؛ حسام مقدسی؛ سید مصطفی حسینعلی‌پور


جوشکاری تعمیری پره های توربین های گازی

صفحه 80-84

آرش حاکزاد شاهاندشتی؛ محسن پیرمحمدی