دوره و شماره: دوره 32، شماره 6 - شماره پیاپی 153، بهمن و اسفند 1402، صفحه 3-76 
مروری بر پارامترهای مؤثر در ماشین‌ کاری کامپوزیت ‌های زمینه فلزی

صفحه 35-48

10.30506/mmep.2023.2001374.2087

امین سوسن آبادی فراهانی؛ مهدی مدبری فر؛ معین طاهری؛ محمدرضا شیخ الاسلامی