دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 112، فروردین و اردیبهشت 1396 
مروری بر پرس داغ نانوکامپوزیت‌های SiC- AYC

صفحه 23-30

مهدی خدایی؛ مینا سعیدی حیدری؛ محمد هفتنی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ ناصر احسانی


لپَن‌کاری ساچمه‌های سرامیکی

صفحه 48-56

محمدرضا درمیانی؛ حسین امیرآبادی


تشریح عوامل موثر بر ساخت کامپوزیت به‌روش تزریق در خلأ

صفحه 79-87

محمد صادق سلطانی؛ علیرضا ستوده؛ نوید سخندانی