دوره و شماره: دوره 26، شماره 5 - شماره پیاپی 116، آذر و دی 1396، صفحه 3-103 
نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال‌ها

صفحه 38-49

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی


بررسی تأثیر دوخت لایه‌های تقویت‌کننده بر خواص خمشی کامپوزیت‌های شیشه - اپوکسی

صفحه 67-74

سید ابوالفضل میردهقان اشکذری؛ هوشنگ نصرتی؛ مجید طهرانی؛ علیرضا دهقان دهقی


بررسی روش‌های تخلیص و پالایش سوخت بیودیزل با تأکید بر فرایندهای جداسازی غشایی

صفحه 83-97

احسان سرلکی؛ سید رضا حسن‌بیگی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میرسعید قاضی