بررسی موتورها و سیستم‏های انتقال قدرت در قطارهای واحد چندگانة دیزل تولیدشده در اروپا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس، دفتر مهندسی و نظارت ناوگان، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

با توجه به پیشرفت­های اخیر صنعت ریلی و گسترش استفاده از حمل‌ونقل ریلی در مسافت‌های کوتاه، بررسی قطارهای DMU (واحد چندگانه دیزل) و اطلاع از سیستم­های مختلف تولید توان و انتقال آن در این قطارها ضروری می‏باشد. در پژوهش حاضر، انواع قطارهای DMU، برمبنای سیستم انتقال قدرت کوپل‌شده با موتور، تقسیم‌بندی و بررسی شده، مزایا و معایب هر یک تشریح شده است. مقایسة سیستم­های دیزل الکتریک، دیزل مکانیک، دیزل هیدرولیک و دیزل هیدرومکانیک، به‌عنوان چهار دستة کلی نحوة کوپلینگ سیستم انتقال قدرت با موتور نشان می­دهد که صرفه‏جویی بیشتر در مقدار مصرف انرژی سیستم دیزل مکانیک و دیزل هیدرومکانیک نسبت به دیزل هیدرولیک و دیزل الکتریک ناشی از بهره‏وری بالاتر و کاهش تلفات در سیستم انتقال قدرت آنهاست. همچنین، از بعد اقتصادی هزینه‏های ثابت سیستم دیزل مکانیک 33 درصد سیستم دیزل هیدرولیک و هزینة چرخة عمر در دیزل مکانیک کمتر یا برابر با دیزل هیدرولیک است. نهایتاً می­توان جمع‌بندی نمود که سیستم‏های دیزل مکانیک و دیزل هیدرومکانیک از کارایی بیشتری نسبت به دو سیستم مورد مقایسه دیگر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


[1] S. Enocksson, modeling in math works simscape by building a model of an automatic gearbox, Uppsala University, 2011.
[2] S. Kowalski, directionsfor modernization and construction of contemporary rail vehicles, technical transactions mechanics, 2014.
[3] Hydrodynamics in Drive Technology, VOITH Power Transmission.
[4] Mohd Anees Siddiqui, Application of hydraulic based transmission system in Indian locomotives- A review, integral university Lucknow.
[5] VOITH Company, Hydrodynamic in drive technology, 2008.
[6] Paul S. Fancher, James Oday, Howard Bunch, Michael Sayers and Retarders for heavy vehicles: evaluation of performance characteristics and in service cost, 1981.
[7] Karl Pettersson, Design Automation of Complex Hydro mechanical Transmissions, 2013.
[8] .MTU company, Power pack comparison-diesel hydraulic power packs vs diesel mechanic power packs, Heimpel, 2016.
[9] Ricardo, GBrailpowertrainefficiencyimprovements, 2012.