دوره و شماره: دوره 23، شماره 5 - شماره پیاپی 98، آذر و دی 1393، صفحه 1-85 
اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت

صفحه 16-26

حجت نداف شرق؛ انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیدمحمد خادم‌باشی؛ امیررضا عسکری


مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای و نقش آنها در بهینه‌سازی مصرف ‌انرژی

صفحه 42-50

حجت نداف شرق؛ انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ حسن رنجبر مقدم