اجرای سیستم گرمایش خورشیدی سایت انرژی‌های نو دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت‌بالا دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

امروزه با توجه به دو بحران انرژی و محیط زیست، استفاده از انرژی‎های پاک و تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. خورشید نیز با توجه به پایان‌ناپذیری و ظرفیت بالا در ایران، به‌عنوان یکی از انرژی‌های نو مورد توجه می‌باشد. گرمایش خورشیدی به‌معنای استفاده از انرژی خورشید در جهت تأمین نیازهای گرمایشی می‌باشد، در حالی‌که بیشترین مصرف انرژی‌های فسیلی در جهت تولید گرماست. در این مقاله براساس دیاگرام P&ID [i] طراحی‌شده، قطعات مورد نظر سیکل گرمایش خورشیدی سایت انرژهای نو دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان اجرا شده است. این مجموعه نه‌تنها جهت انجام تحقیقات در زمینة کلکتورهای تخت خورشیدی فراهم شده، که محیطی آموزشی برای دانشجویان و فرهنگ‌سازی در این زمینه و نیز گرمایش مجموعه را انجام می‌دهد. نتایج سه روز از روزهای زمستان که تابش خورشید وجود داشته، ذکر شده که نمایانگر کارکرد مناسب سیکل مورد نظر در شهر رفسنجان می‌باشد. نتایج حاصل از این مجموعه را می‌توان تعمیم داد و در دیگر ساختمان‌های دانشگاه استفاده نمود.[i]. Process & Instrumentation Diagram

کلیدواژه‌ها


[1] زمانی محی‌آبادی, مصطفی. مدلسازی مدولار و کنترل سیکل هیبرید 250 کیلووات نیروگاه خورشیدی شیراز با نرم‌افزار متلب و مقایسه با نتایج تجربی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز, شهریور 1391.
[2] زمانی محی‌آبادی, مصطفی, سید علی‌اکبر صفوی. "طراحی کنترل‌کنندة فازی برای دمای روغن خروجی از مزرعة کلکتور نیروگاه 250 کیلووات خورشیدی شیراز. بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق. تهران, 1392.
[3] زمانی محی‌آبادی, مصطفی, سید علی‌اکبر صفوی, سید وحید نقوی, و سید محمدحسام محمدی. "طراحی و توسعة یک محیط شبیه‌ساز جهت نیروگاه 250 کیلووات خورشیدی شیراز بر پایة مدل‌سازی ترکیبی." نشریة انرژی ایران، 3 (1391).
[4] زمانی محی‌آبادی, مصطفی, سید علی‌اکبر صفوی. "بهینه‌سازی ضرایب کنترل‌کنندة PID نیروگاه 250 کیلووات خورشیدی شیراز توسط الگوریتم ژنتیک." بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران, 1392.
[5] Srtckmann, F. “MVK160 Heat and Mass Transport.” Lund, Sweden, 2008.
[6] Hilmer, F. “Numerical solution and validation of a dynamic model of solar collectors working with varying fluid flow rate.” Solar Energy, 1999, 305-321.
[7] Zima, W., A. Dziewa. “Modelling of liquid flat plate solar collector operation in transient states.” Proc. IMechE Part A, Journal of Power and Energy, 2011, 53-62.
[8] زمانی محی‌آبادی, مصطفی. "پیش‌بینی لحظه‌ای تابش کل خورشید در شهر رفسنجان توسط شبکة عصبی." انرژی ایران, دورة 16، شمارة 4، زمستان 1392.
[9] فلاحتکار, امیر, و حمیدرضا اخوان ارمکی. "طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج." انرژی ایران 1، 1390.