دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 107، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-113 
شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل بارهای وارد بر نوعی جاده قابل حمل سبک

صفحه 9-16

مجتبی رضایی؛ احمد محمودی؛ ابوذر اسحقی اسکوئی؛ رضا حسینی ثانی


طراحی کنترل کننده فازی برای کنترل وضعیت یک ربات پرنده چهار روتوره

صفحه 35-42

حوری خدایاری؛ فرشاد پازوکی؛ علیرضا خدایاری؛ علیرضا غیاث


تولید آزمایشگاهی آلیاژ آلومیناید تیتانیوم گاما

صفحه 65-74

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب‌پور علیشاهی