فولادهای تولاکس و قابلیت‌های آن در جایگزینی به‌جای دیگر فولادها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران، تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اسفراین

چکیده

فولادهای تولاکس آخرین محصول شرکت فولادسازی اس. اس. ای. بی. در سوئیس هستند. این شرکت در سال‌های قبل فولادهای پراستفاده دیگری مانند هاردآکس را که یک فولاد ضدسایش متداول در صنعت است را نیز تولید و روانه بازار کرده است. فولادهای تولاکس با هدف جایگزینی فولادهای متداول مورد استفاده در صنعت ماشین‌سازی ساخته شده‌اند. فولادهای تولاکس در سه دستة تولاکس 33، تولاکس 40 و تولاکس 44 ساخته و روانه بازار شده‌اند. به‌طور معمول فولادهای ماشین‌سازی مورد استفاده در صنعت تحت عملیات کوئنچ و تمپر قرار می‌گیرند تا سخت شوند و به خواص مورد نظر برسند. در نتیجه همین عمل نیز دارای تنش‌های باقیماندة زیادی می‌شوند که کارایی این فولادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و البته انجام این عملیات حرارتی هزینة زیادی نیز به‌دنبال دارد؛ اما فولادهای تولاکس پیش‌سخت‌شده بوده و بعد از خرید تنها به ماشینکاری نیاز دارند و به‌دلیل انجام تمامی فرایندهای عملیات حرارتی در کارخانة اس. اس. ای. بی. دارای کمترین میزان تنش باقیمانده هستند. هدف از انجام این پژوهش معرفی فولادهای تولاکس و کارایی آنها در صنعت و انجام مقایسه‌ای بین خواص این فولادها با فولادهای متداول صنعت ماشین‌سازی همچون سی. کی. 45، ام. او. 40، وی. سی. ان. 150 و وی. سی. ان. 200 می‌باشد. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که فولادهای تولاکس می‌توانند به‌راحتی جایگزین فولادهای متداول در صنعت شوند.

کلیدواژه‌ها


[1] Kienzler, A., B. Okolo, A. Wanner, V. Schulze, D. Löhe, and A. Rothkirch. "Spatially resolved strain measurements of a micro milled mould."
[2] Persson, U., and H. Chandrasekaran. "Machinability of martensitic steels in milling and the role of hardness." In Proc. 6th Int. Tooling Conf., Karlstad University, Sweden, pp. 1027-1036. 2002.
[3] Hansson, Per. "MODERN PRE-HARDENED TOOL STEELS IN DIE-CASTING APPLICATIONS." MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 42, no. I (2008): 97.
[4] وجست. سی. دبلیو. کلید فولاد، واحد پژوهشی فولاد جوان، 1375.
[5] One of the Brochures of SSAB Company, A better concept, 2005.
[6] One of the Brochures of SSAB Company,General Product Information, 2005.
[7] One of the Brochures of SSAB Company, Best practice for polishing of Toolox,. 2009.
[8] One of the Brochures of SSAB Company, Flame cutting and welding of Toolox, 2006.
[9] One of the Brochures of SSAB Company, Use of Toolox in engineering applications, 2007.
[10] One of the Brochures of SSAB Company, Machining recommendations for Toolox, 2006.
[11] One of the Brochures of SSAB Company, Toolox Engineering & Tool Steel Dimensional Program, 2005.
[12] One of the Brochures of SSAB Company, Toolox in round bars, Ultra high strength steel delivered heat-treated, 2008.
[13] One of the Brochures of SSAB Company, Product program, 2004.