دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 124، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-84 

مقاله علمی ترویجی

1. مروری بر روش‌های مکانیکی بازیابی حرارت سرباره‌های کارخانه‌های فولاد

صفحه 3-12

طالب زارعی؛ ژاله پورعلی خان؛ ژیلا پورعلی خان


3. بررسی سیستم‌های مختلف آب شیرین کن خورشیدی

صفحه 24-34

حامد باقری اسفه؛ رضا رستم زاده؛ محمد رستم زاده


5. بررسی مواد تغییرفاز دهنده بر عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی

صفحه 42-48

محمدرضا عصاری؛ حسن بصیرت تبریزی؛ علی کاوسی نژاد؛ سعید رحیمی


6. مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک

صفحه 49-61

سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ عارف افشارفرد


8. بهبود فرآیند جوشش استخری با استفاده از اثر سطوح متخلخل

صفحه 69-79

حمید صفاری؛ حسام مقدسی؛ سید مصطفی حسینعلی‌پور


9. جوشکاری تعمیری پره های توربین های گازی

صفحه 80-84

آرش حاکزاد شاهاندشتی؛ محسن پیرمحمدی