فرایند پذیرش مقالات

بخش فنی

 در نشریه‌ی مهندسی مکانیک، قبل از اینکه مقاله برای بررسی به سردبیر ارسال شود، کمیته‌ی فنی مقالات ارسالی را از لحاظ شکل ظاهری و مشکلات فنی چک می‌کنند. در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، مقاله برای اصلاح به نویسنده بازگردانده می‌شود. مشکلاتی که در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:

۱. کیفیت شکل‌ها بالا باشد

۲. فایل مراجع به صورت bibTeX به همراه فایل‌های دیگر ارسال شده باشد

۳. به تمامی مراجع در متن اشاره شده باشد

۴. مراجع به ترتیب شماره در متن ارجاع داده شده باشند.

۵. کیفیت جدول‌ها خوب باشد

۶. فرمول‌ها به صورت با کیفیت حروفچینی شده و به صورت عکس کپی نشده باشد

۷. کیفیت کلی نگارش مطلوب باشد

 

نحوه‌ی داوری

چنانچه مقاله‌ای مناسب باشد، بخش فنی آن را به سردبیر ارسال می‌کند. سردبیر با توجه به تخصص مقاله، آنرا به یکی از دبیران تخصصی ارسال می‌کند. دبیران تخصصی مقالات را برای داوری به چندین داور ارسال کرده و با توجه به نتیجه‌ی داوری، نظر خود را به سردبیر ارائه می‌دهند. اگر در این مرحله، مقاله نیاز به اصلاح و داوری مجدد داشت، از طریق سردبیر مقاله به نویسنده ارسال شده تا اصلاح شود و فرآیند داوری دوباره تکرار می‌شود. اما چنانچه اعلام نظر نهایی چه مردودی و چه قبولی نهایی قابل تشخیص باشد، دبیر تخصصی نتیجه‌ی نهایی را برای اعلام به نویسنده‌ی مسئول به سردبیر ارسال می‌کند.

 

ارائه گزارش نهایی

سردبیر با توجه به نتیجه‌ی نهایی،‌ خبر قبولی یا مردودی را به نویسنده‌ی مسئول ارسال کرده و چنانچه مقاله قبول شده باشد، فرآیند حروفچینی مجدد با نرم‌افزار LaTeX و دیگر کارهای مرتبط با انتشار مقاله را پیگیری می‌کند.

 

فرآیند پذیرش مقاله