فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت، بررسی، داوری، پذیرش و انتشار مقالات در مجله علمی مهندسی مکانیک

 

روش انجام داوری در مجله علمی مهندسی مکانیک بصورت داوری تخصصی (Peer Review) بوده و بصورت دو سو کور (Double blind) می باشد. بطوریکه داوران و نویسنده/نویسندگان مشخصات یکدیگر را نمی بینند و برای هم ناشناس هستند.

پس از ثبت نام نویسنده مسئول در وبگاه اختصاصی و رسمی مجله و ارسال فایل های درخواست شده از ایشان (اصل مقاله، نامه تعهد اثر و ...) مقاله به عنوان مقاله جدید در حال بررسی توسط  کارشناس نشریه و کمیته فنی از نظر شکل ظاهری و مشکلات فنی بررسی و بازبینی می شود. این امر قبل از بررسی سردبیر انجام شده و موارد مورد نظر در بخش راهنمای نویسندگان ذکر شده است. ممکن است مقاله در این مرحله جهت انجام اصلاحات به نویسنده بازگردانده شود. در غیر اینصورت جهت بررسی و ارزیابی اولیه به سردبیر ارسال خواهد شد. در حقیقت مقاله از نظر اصالت، ابداع و عدم کاستی های اساسی علمی در حوزه موضوعی نشریه توسط ایشان بررسی خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است مقاله بدون بررسی بیشتر و بر اساس نظر سردبیر از فرآیند ارزیابی بطور دائم حذف و علت عدم پذیرش آن عدم وجود تناسب با محتوای نشریه، ارسال مقاله مشابه و موارد مشابه و مرتبط باشد. در غیر اینصورت سردبیر با توجه موضوع مقاله و تخصص و تجربه دبیران تخصصی، مقاله را به یکی از دبیران تخصصی ارسال می نماید. دبیر تخصصی نیز آن را به داوران صاحب نام و مجرب مجله با توجه به سابقه و زمینه تخصصی پژوهش و عدم وجود هرگونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه مقاله مورد داوری، ارسال می نماید.

 دبیرتخصصی و داور/ داوران منتخب چنانچه به دلیل کمبود وقت، مشکلات شخصی و ... آمادگی لازم برای همکاری با مجله را نداشته باشند موظف هستند در اسرع وقت مراتب را به سردبیر مجله اطلاع دهند.

دبیرتخصصی بر اساس بررسی و تجمیع نظرات داوران، نظر نهایی خود را به سردبیر ارسال می نماید که ممکن است در این مرحله مقاله 1- بر اساس نظر داوران پذیرش نشود و بطور دائم از فرآیند داوری حذف گردد. 2- بدون نیاز به انجام بازنگری و اصلاحات از نظر علمی پدیرفته شود. 3- بر اساس نظر داوران و دبیرتخصصی مشمول بازنگری جزئی و یا کلی گردد که در این صورت نظرات و درخواست های داوران و دبیرتخصصی بطور کاملاً محرمانه و ناشناس برای نویسندگان با عبارات " داور 1 "، " داور 2"  ارسال خواهد شد.

 در این مرحله نویسنده موظف به بارگیری (دانلود) " راهنمای نحوه انجام اصلاحات و قالب تهیه فایل "پاسخ به داوران " از منوی: برای نویسندگان – زیر منوی: راهنمای نویسندگان و سپس پاسخگویی به داوران در قالب آن با توجه به مدت زمان بازنگری است. پس از انجام این امر نویسنده باید فایل اصلاح شده اصل مقاله به همراه فایل پاسخ به داوران را جهت ارزیابی اولیه توسط کارشناس مجله (از نظر هایلایت بودن پاسخ ها و پاسخ دهی به همه سوالات داوران در هر دو فایل) و داوران (از نظر پاسخگویی شفاف،صحیح و کامل) در سایت بارگذاری نماید.

بر اساس نظر داوران چنانچه بازنگری کافی و صحیح نباشد مجدداً مقاله شامل بازنگری شده و در صورت عدم پاسخگویی کامل و صحیح نویسنده این بار مقاله با توجه به نظر داور/ داوران بطور دائم از چرخه ارزیابی حذف می گردد. ( کلیه مقالاتی که بطور دائم از پروسه داوری حذف می شوند در وبگاه مجله بایگانی می گردند) اگر اصلاحات و بازنگری انجام شده مورد تایید داوران باشد مقاله از نظر علمی پذیرفته می شود و جهت انجام ویراستاری و صفحه آرایی به بخش های مربوطه ارسال می گردد. از آنجا که مقاله از نظر علمی مورد پذیرش مجله واقع شده است نویسنده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به صدور DOI که نحوه پرداخت آن در منوی: برای نویسندگان – زیر منوی: راهنمای نویسندگان آمده است، اقدام نماید. فایل مقاله پس از صفحه آرایی برای تایید نهایی قبل از انتشار توسط نویسنده، از طریق سامانه برای وی ارسال می گردد که پس از تایید نویسنده برای تایید نهایی به سردبیر نیز ارسال می گردد. در صورت پذیرش نهایی از هر نظر، مقاله به عنوان آماده و پذیرفته شده برای انتشار در بخش مربوطه قابل رویت است. در مرحله آخر با توجه به نوبت چاپ آن دوره و شماره ای اختصاصی در بخش ناشر وبگاه مجله به آن اختصاص داده می شود.

 

ارائه گزارش نهایی

سردبیر با توجه به نتیجه‌ی نهایی در هر مرحله ای از فرآیند داوری، خبر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را به نویسنده‌ مسئول آن رسماً اعلام می نماید. 

 

شایان ذکر است داوری زودهنگام و متعاقباً دریافت وجه مورد نیاز برای انجام این کار جز سیاست و اصول عملکردی مجله نمی باشد.

 

 

فلوچارت دریافت، بررسی، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در مجله مهندسی مکانیک