مجلة علمی ترویجی مهندسی مکانیک تلاشی است از دست‌اندرکاران انجمن مهندسان مکانیک ایران. هدف از انتشار این مجله ایجاد بستری مناسب برای ایجاد ارتباط و نزدیکی هرچه بیشتر و مؤثرتر صنعت و دانشگاه‌های کشور و تبادل اطلاعات، در سطح عمومی دانش مهندسی مکانیک، میان پژوهشگران، استادان، دانشجویان و صنعتگران است و اعتلای دانش نظری و تجربی مهندسی مکانیک را دنبال می‌کند. این مجله می‌کوشد صنایع کشور را به طرح مسائل و مشکلات فنی و صنعتی مرتبط با حوزة خود، در قالب مقاله‌های علمی ترویجی و گزارش‌های فنی تشویق نماید تا از این رهگذر تعامل صنعت و دانشگاه‌ بیش از پیش گسترش یابد. هیئت تحریریة مجلة علمی - ترویجی مهندسی مکانیک از پذیرش مقاله‌هایی با رویکرد تخصصی در یکی از زمینه‌های نظری دانش مکانیک معذور است. چاپ مقاله در این مجله منوط به این است که مقاله‌های ارسالی در محدودة موضوعاتی چون پیشرفت‌های فنی و صنعتی در ایران، معرفی نوآوری‌ها و روش‌های جدید تولید، نوآوری در صنایع و فناوری‌های نوپا در عرصة مهندسی مکانیک باشد.

مجوز نشر مجلة علمی ترویجی مهندسی مکانیک طی نامه‌ای به‌شمارة 124/724 مورخ 1370/11/25، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و درجة علمی ترویجی آن طی نامة شمارة 3/2599 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید شده است. این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک نشریان علمی کشور نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 133، مهر و آبان 1399، صفحه 3-58