داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
اصغر ابراهیمی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهره ابراهیمی پیام نور شیراز
مسعود ابراهیمی مهندسی هوافضا استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ابراهیمی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
علی ابراهیمی ممقانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی ابراهیمی ممقانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران
سلمان ابراهیم نژاد رفسنجانی مهندسی مکانیک خودرو عضو هییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهدی ابوترابی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
جابر ابوئیان جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه جهرم
میر محمد اتفاق مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تبریز
مجید اجتماع جو کارشناس ارشد بخش طراحی مهندسی مکانیک/شرکت ملی مهندسی ساختمان پالایش و پخش ایران
سعید آجلی دانشیار دانشکده مهندسی نساجی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد صالح احمدی استادیار گروه نساجی/ دانشگاه یزد
علی احمدپور مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی ادیبی اصل مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن ایرانی رهقی دانشگاه کاشان*مهندسی مکانیک
مهدی یارمحمد توسکی مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
طاهر ارمغانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامیمهدی شهر
طاهر ارمغانی دانشگاه ازاد مهدیشهر
شهیدیان آزاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات خواجه نصیر
طاهر ازدست مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
بهمن اسدی گلپایگان*مهندسی مکانیک
عبدالله اسکندری ثانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات پیام نور شهرری
جعفر اسکندری جم مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
مجید اسماییلی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
علی اشرفی زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*دانشکده مکانیک
سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران
حسین افشار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات آزاد اسلامی واحد تهران شرق*فنی مهندسی
ابراهیم افشاری مهندسی انرژی و تاسیسات هیات علمی گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه اصفهان
جعفر آقایاری کارشناس پژوهشی/پژوهشگاه نیرو
نفیسه آقابابائی دانشگاه تفرش
حسین آقاحانی سایر موضوعات مهندسی گروه مواد - دانشکده مکانیک - دانشگاه تبریز
مجید الیاسی دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
محمد امام زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
محمد امیان مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی امیدی بیدگلی آزاد اسلامی واحد بادرود
بهزاد امیدی کاشانی بیرجند*مهندسی
امیر امیدوار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی شیراز
حسین امیری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته*پژوهشکده انرژی
سعید امینی مهندسی مکانیک ساخت تولید کاشان
مجتبی باباالهی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حمید باصری دانشگاه صنعتی بابل
نرمین باقرزاده هوشمندی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
سیما باهری اسلامی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک
محسن بت شکنان دهکردی دانشگاه شهرکرد
احسان براتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر
محمدمهدی برزگری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابوذر بریمانی
حسن بصیرت تبریزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
احسان بنی اسدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
مجید بنی اسدی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه تهران
زهرا بنی عامریان مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تفرش
امیرحسین بهروش مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پازوکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
حامد پاشازاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
علی اکبر پاشا زانوسی آزاد قزوین
حسینعلی پاکروان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
غلامحسن پایگانه مهندسی مکانیک طراحی جامدات تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
جاماسب پیرکندی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمید پرهیزگار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا مالک اشتر
ولی اله پناهی زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مسعود پور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
زینب پورانصاری
محمد پورجعفرقلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- مدیر گروه الکترومکانیک - رئیس دایره طرح و برنامه دانشگاه
مهرداد پورسینا مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه اصفهان*فنی و مهندسی
امید پورعلی مهندسی انرژی و تاسیسات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
زهرا پولایی موزیرجی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
رامین تابان مهندسی انرژی و تاسیسات مدیریت خانه تاسیسات (گروه فرهنگی - آموزشی مهندس رامین تابان)
مهدی تاجداری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک*مهندسی مکانیک
فرشاد ترابی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر تقوی‌پور مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک خودرو گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا تهور آزاد شیراز
ابوالفضل توتونچی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
بابک ثقفی
عبدالرحمان جامی الاحمدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار- گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
یونس جاوید مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه خوارزمی
بهزاد جباری‌پور مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فاطمه جدا مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
ساناز جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
علی اصغر جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
صمد جعفر مدار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی ارومیه*
حامد جمشیدی اول مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه نوشیروانی بابل
امید جهانیان دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
ابراهیم جهانشاهی جواران مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
آرزو جهانشیر دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا- گروه فیزیک و مهندسی فیزیک
علی جهانگیری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهدی جهانگیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد*دانشکده فنی و مهندسی
مهدی جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
خدایار جوادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد جوادی دانشیار گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
رضا جواهری معاون مدیر پروژه های مترو ، شرکت مپنا
عطا چیت ساز خویی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
فرزاد چراغپور مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
مازیار چنگیزیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار / دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم حاجی دولو دانشگاه شهید چمران اهواز*دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا حاج محمدی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا حایری یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
راضیه حامدی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / مدیر سامانه
محمد حبیبی عضو هیات علمی / پژوهشگاه نفت
یوسف حجت تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
محمد حججی مهندسی هوافضا هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حسین حیدری مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / تفرش
رضا حربی منفرد دانشجو/علوم تحقیقات
عباس حزباوی عضوهیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
روح اله حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سید حامد حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
پریسا حسینی تهرانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
سمیه حسینی راد سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
حسن حسن زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
رحیم حسن زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
مجتبی حقیقی یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد/دانشگاه
مهدی حمزه ای آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
سید رضا حمزه لو مهندسی مکانیک ساخت تولید تربیت دبیر شهید رجایی
جواد خادم بیرجند*مهندسی مکانیک
علی خادم مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان خادمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی همدان
علیرضا خدایاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس*مهندسی مکانیک
سید امیر خسروی فرد مهندسی مکانیک طراحی جامدات شیراز*مهندسی مکانیک
عبدالمجید خشنود مهندسی هوافضا خواجه نصیر
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
خلیل خلیلی مهندسی مکانیک ساخت تولید رئیس دانشگاه/دانشگاه بیرجند
احسان خواصی زنجان*مکانیک
محمدحسن خوشگفتارمنش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
احمدرضا خوگر صنعتی مالک اشتر*مهندسی مکانیک
عبدالحسین دارمی زاده معاونت پژوهش و فناوری و مهندسی وزارت نفت
سعید دانشمند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر مجلسی، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان، ایران
بهنام داودی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دلربایی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
مجتبی دهقان منشادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا دانشگاه مالک اشتر اصفهان- مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا
مسعود دهمرده مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خوردو، دانشگاه علم و صنعت
علیرضا دوست حسینی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کیانوش دولتی اصل مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور
منیژه ذاکری مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز
مهناز ذاکری خواجه نصیر طوسی
محمود ذبیح پور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید علیرضا ذوالفقاری مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
علیرضا ریاسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
عباس راستگو مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد دانشگاه
علی رجب پور بین المللی امام خمینی
احمدرضا رحمتی دانشگاه کاشان*مکانیک
صادق رحمتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مهندسی مکانیک و هوافضا
رضا رزاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امین رسام مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رامبد رستگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند*مهندسی مکانیک
محمد مهدی رشیدی استاد تمام دانشگاه Tongji شانگهای چین
کامبیز رضاپور عضو هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دپارتمان مهندسی مکانیک
قادر رضازاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
مرضیه رضازاده دانشکده فنی مهندسی گلپایگان*مکانیک
امیر رفاهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه شهید رجایی
منصور رفیعیان مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه یزد، مکانیک
داود رمش استادیار پژوهشی
عباس رهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
سید جعفر روزگار مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی شیراز*مهندسی مکانیک
اصغر زاجکانی بین المللی امام خمینی
مونا زمانی پدرام مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد زهساز تبریز*مهندسی مکانیک
موسی ساجد مهندسی مکانیک ساخت تولید گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید حسین ساداتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد سالاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حبیب سایه وند ابوعلی سینا همدان
اشکان سپهرافغان مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی
بهرنگ سجادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید آرش سید شمس طالقانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم
هدی سرپرست مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تربیت مدرس
علی سررشته داری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شاهرود
روح اله سرفراز خباز مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
حامد سعیدی گوگرچین علم و صنعت
مجید سلطانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود سمیع زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مجید شاطری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا شاه سیاه مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی
فرید شاهمیری مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
قنبر علی شیخ زاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کاشان
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا شریف تربیت مدرس
سعید شکراللهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر
مهرداد شکریه مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
آیدا شهریاری مهندسی مکانیک ساخت تولید دکتری
علیرضا شهریاری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل
محمد مهدی صالحی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
منوچهر صالحی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمدحسین صبور دانشگاه تهران*مکاترونیک
سید علی صدرواقفی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری
صادق صدیقی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا صفاریان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی صفری دانشگاه صنعتی اراک*مکانیک
سبحان صفوی منش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی صلواتی زاده مهندسی انرژی و تاسیسات
علی صمدی سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
مسعود ضیاء بشرحق مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد ضابطیان طرقی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
سیما ضیائی مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات یاسوج*مهندسی مکانیک
مصطفی طالبی دانشگاه صنعتی قم
فتح الله طاهری مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت ایران
حجت طائی مهندسی هوافضا استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا طباطبائی آزاد اسلامی کاشان
عباس طربی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا طسوجی آذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
علیرضا طلوعی مهندسی هوافضا گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
وحید طهماسبی دانشگاه صنعتی اراک
فرزاد ظرافت انگیز دانشگاه گیلان*دانشکده فنی
محمد عارفی کاشان
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه صنعتی ارومیه* مکانیک
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
حامد عدالتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد جاسب*مکانیک
علیرضا عرب سلغار ولی عصرعج
مسعود عسگری مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
میلاد عظیمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
محمود یعقوبی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه شیراز
محمد رضا علیزاده پهلوانی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالناصر عمرانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
محمود غیاثی صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
حامد غفاری راد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم فانی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه امیرکبیر
احمد فخار استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی
علی فرج پور دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
فریناز فروزش مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی
جمشید فضیلتی پژوهشگاه فضایی ایران
مهدی فکور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
اعظم قاسمی مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران
حجت قاسمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
علی قاسمیان مقدم مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
شریف قریب مهندسی انرژی و تاسیسات کارشناس واگن / دفتر مهندسی و نظارت ناوگان راه آهن ج.ا.ا
مجید قریشی مهندسی مکانیک ساخت تولید خواجه نصیر
کبری قرئلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
مریم قصاب زاده سر یزدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر*پژوهشکده فناوری خودرو
پریسا قناتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
داود قنبریان دانشگاه شهرکرد
سهند کارگرنژاد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
رضا کاظمی مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
امیرحسین کاکائی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات علم و صنعت*
مجید کامور مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
آزاده کبریایی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
محمد جواد کتابداری صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
ناصر کردانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
عبدالواحد کمی مهندسی مکانیک ساخت تولید روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مکانیک
شهریار کوراوند مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران
مهدی گردویی مهندسی مکانیک ساخت تولید شاهرود*مکانیک
سعید گلابی دانشگاه کاشان*مکانیک
سید علی گله داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
کورش گودرزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج
امیر لطف آور مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شیراز
منصور لهونیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
احسان لیوانی مهندسی انرژی و تاسیسات معاون گروه انرژی‌های تجدیدپذیر-پژوهشگاه نیرو
مصطفی مافی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قزوین
علی محی الدین دانشگاه سمنان
حامد محدث دیلمی دانشگاه گیلان*فنی و مهندسی شرق گیلان
رسول محرمی مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
آرش محمدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید رجایی
حسین محمدی مهندسی مکاترونیک شیراز*مهندسی مکانیک
محمدمهدی محمدی
مسلم محمدی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
میثم محمدی امین مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا
محسن محمد رحیمی مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصطفی محمودی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
محسن میرزایی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
علی میرمحمدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مکانیک
مجتبی مروج مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه پیام نور بهبهان
مسعود مسیح طهرانی استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن مسلمی نایینی عضو هیات علمی / تربیت مدرس
سید سالار مشکوه صنعتی ارومیه
کریم مظاهری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمد حسین مظفری دانشگاه یزد
آرمان معروفی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ازاد قزوین
ابوالفضل معصومی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
نگین معنوی زاده مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد مقتدری مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه الزهرا
مهدی مقیمی زند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
یاسر ملائی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد کاشان
سیدمحمدباقر ملائک مهندسی هوافضا استاد/ دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
کرامت ملک زاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرناز منتظری فر مهندسی انرژی و تاسیسات دانشجوی دکتری / علوم و تحقیقات
شبنم منصوری مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناس ارشد / پژوهشگاه نیرو
حسین مهبادی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی*فنی
محمد کاظم مؤیدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قم
سید علی اکبر موسویان مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
غلامرضا مولایی منش علم و صنعت ایران*دانشکده مهندسی خودرو
علیرضا نادری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طیب نازقلیچی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ناصری مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه فردوسی مشهد
نیما نبیان دانشگاه علو و فناوری مازندران-بهشهر
سید مهدی نبوی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*هوافضا
امیر نجیبی مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه سمنان
شیما نجفی نوبر مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سهیل نخودچی مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
ابراهیم ندیمی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهران نصرت‌الهی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن نظری دانشگاه سمنان
علی نعمت اله زاده محقق اردبیلی*مهندسی شیمی
حسن نهضتی پژوهشکده خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
امیره نوربخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا نوین زاده صنعتی خواجه نصیر*مهندسی هوافضا
مصطفی هادی دولابی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر*مجتمع تحقیقات هوافضا
رامین هاشمی دانشگاه علم و صنعت ایران*مهندسی مکانیک
مهدی هاشم ابادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا پژوهشگر / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایرج هرسینی دانشگاه آزاد کرج*مکاترونیک
فرهنگ هنرور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد مهدی هیهات مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تربیت مدرس*دانشکده مهندسی مکانیک
مجید واثقی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد وحدتی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد ویسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک *دانشگاه ازاد نوشهر