راهنمای نویسندگان

قالب نگارش مقاله

دانلود قالب و راهنمای نگارش مقاله با فرمت Word

دانلود قالب و راهنمای نگارش مقاله با فرمت PDF

 

نویسندگان گرامی می‌توانند جهت نگارش مقالات خود از فرمت word الگوی ارائه شده استفاده نمایند. این الگو با نسخه 2013 نرم‌افزار مایکروسافت آفیس ورد، در محیط Windows با امکانات فارسی تهیه شده است که به منظور سهولت و یکسان سازی مقالات پیشنهاد می گردد از نسخه مذکور استفاده شود.

 

اصول کلی نگارش مقالات 

رعایت موارد زیر به عنوان اصول کلی نگارش مقالات در مجله علمی مهندسی مکانیک حائز اهمیت است بطوریکه پس از انجام اصلاحات و بازنگری مجدداً از نویسندگان تقاضا می شود تا در قالب فرم مربوطه موارد را بررسی و نتیجه را ارسال نمایند.

 1. ذکر اهداف، ایده های جدید یا نو آوری مقاله همراه با بیان نتایج و دستاوردهای مقاله بطور شفاف در بخش چکیده و با جزییات بیشتر در بخش نتیجه گیری.  قابل فهم و خود کفا بودن چکیده مقاله بدون مراجعه به متن مقاله.                               
 2. مطالب بخش های مختلف مقاله همواره باید در جهت تبیین و شفاف سازی محتوای عنوان مقاله باشد.  از این­رو از مطالب حاشیه ای خودداری شود.
 3. ارایه نتایج مقاله در بخش نتیجه گیری حداکثر در دو پاراگراف و خودداری از بیان نتایج تحقیقات گذشته.  نتیجه گیری به معنای خلاصه کردن متن مقاله نبوده بلکه باید حاصل جمع بندی نتایج و دستاوردهای مهم مقاله باشد.
 4. در مقالات شبیه سازی، مقدار عددی هر یک از کانتورهایی که توسط کامپیوتر به تصویر کشیده می شود باید روی آن ها درج شود.
 5. توضیح نحوه تعیین خطای نتایج و مقایسه آن ها با نتایج تحقیقات گذشته. (انجام این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است).
 6. مطلوب بودن کیفیت جداول، شکل ها و خوانا بودن کلمات و اعداد داخل آن ها و همچنین مقیاس روی محور مختصات. 
 7. خودداری از تقسیم بندی های زیاد و غیر ضروری بخش های مختلف مقاله به زیر بخش های کوچکتر که عموماً کمکی به درک بهتر مطالب مقاله نمی کنند.
 8. به روز بودن لیست مراجع بطوریکه تاریخ انتشار اکثر آن ها باید مربوط به 5 سال اخیر باشد.
 9. خودداری از ذکر کلمات و عبارات در بخش پی نوشت که اغلب معادل فارسی آن ها موجود است. همچنین خودداری از ذکر نام نویسندگان در بخش پی­نوشت چرا که نام نویسندگان در لیست مراجع ذکر می شوند.

 

نحوهی نگارش مراجع

 

نویسندگانی که از فایل Word استفاده می‌کنند لازم است به همراه فایل خود، فایل اضافی مقاله با فرمت PDF و همچنین فایل متنی معمولی که شامل مراجع به فرمت BibTeX هست را به سامانه ارسال نمایند. برای آشنایی با فایل BibTeX و نحوه‌ی تولید این فایل، لطفا فایل راهنمای استخراج منابع به فرمت BibTeX را دریافت نمایید.

 

نکات مهم قبل از ارسال مقاله

دریافت و بررسی مقالات صرفاً از طریق ثبت نام در سامانه و از طریق وبگاه رسمی مجله امکان پذیر است.

 

لازم است نویسنده مسئول مقاله نسبت به ثبت نام و دریافت کد کاربری و رمز عبور در سامانه اقدام نماید. در صورت انجام این امر توسط دانشجو، ارسال معرفی نامه مکتوب از جانب استاد راهنمای ایشان که می بایست عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه های معتبر باشد ضروری است.

 

انجام هر گونه تغییر در اسامی نویسندگان اعم از تغییر در ترتیب، وابستگی سازمانی، حذف و یا اضافه نمودن اسامی نویسندگان و نیز قدر­دانی با تایید کتبی کلیه نویسندگان و تا قبل از انجام بازنگری نهایی مقاله امکان پذیر است.

 

اکیداً توصیه می گردد که نویسندگان محترم مقاله خود را پیش از ارسال بازخوانی نموده و به منظور عدم وجود مغایرت فایل PDF آن را با فایل PDF راهنمای نگارش مقالات مطابقت دهند.

 

در ساختار جدید مجله، کلیه مقالات دریافتی قبل از ورود به مرحله داوری، توسط کارشناس و کمیته فنی از جهات زیر مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرند. چنانچه این موارد رعایت نشده باشند، فایل‌های ارسالی جهت بازبینی به نویسنده عودت داده خواهد شد.

 • کامل بودن فایل های درخواست شده از نظر نوع (اصل مقاله، مشخصات نویسندگان و ... ) فرمت (Word/PDF) آن ها.
 • بررسی نامه تعهد اثر از نظر صحت اطلاعات و تکمیل بودن آن.
 • بررسی فایل مشخصات نویسندگان از نظر نام و نوع پست الکترونیک نویسنده مسئول (بر اساس ضوابط نشریه و دستورالعمل مندرج در راهنمای نگارش مقالات لازم است نویسنده مسئول مکاتبات از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور باشد. در حالیکه مقالاتی که از سوی نهادهای صنعتی ارسال می‌گردند، مشمول چنین شرطی نمی باشند. ایمیل نویسنده مسئول برای اعضای هیات علمی باید سازمانی/دانشگاهی باشد؛ در غیر اینصورت مقاله عودت داده خواهد شد).
 • بررسی مقاله از نظر پیکره و دارا بودن بخش های اصلی (چکیده، مقدمه و ...)
 • بررسی صحت ارجاع به تمامی مراجع در متن مقاله
 • بررسی ارجاع دهی اشکال، جداول و نمودارهای برگرفته شده از سایر منابع
 • بررسی سال انتشار مراجع (نیمی از مراجع باید متعلق به 5 سال اخیر باشد).
 • بررسی کیفیت درج فرمول ها و روابط (فرمول ها نباید بصورت عکس کپی و در متن مقاله چسبانده شوند).
 • بررسی کیفیت و اندازه شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارها بر اساس ضوابط الگوی نگارش مقاله
 • بررسی کیفیت کلی نگارش مقاله به گونه ای که متن مقاله از ادبیات روان و مناسبی برخوردار باشد.

 

انواع مقالات قابل انتشار

با توجه به سیاست‌های جدید نشریه‌ علمی مهندسی مکانیک، در هر شماره انواع مقالات علمی پژوهشی، علمی، ترویجی، مروری و یادداشت فنی قابل چاپ است. اما این نشریه بیشتر تاکید بر روی انشار مقالات ترویجی، مروری و یادداشت فنی دارد.

 

فایل‌های مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود که مقالات خود را طبق موارد بیان شده آماده و از طریق سیستم به سامانه ارسال کنند. برای ارسال فایل‌های زیر باید ارسال شود:

 

 1. فایل اصل مقاله بدون نام و مشخصات نویسندگان با فرمت Word
 2. فایل اصل مقاله بدون نام و مشخصات نویسندگان با فرمت PDF
 3. فایل نام و مشخصات نویسندگان بر اساس آخرین درجه علمی و وابستگی سازمانی افراد با فرمت Word
 4. فایل BibTex  مراجع
 5. فایل نامه تعهد اثر با فرمت PDF

دانلود نامه تعهد اثر با فرمت Word

 

فایل مورد نیاز جهت انجام بازنگری و تهیه فایل "پاسخ به داوران"

 

 1. فایل اصل مقاله با تغییرات برجسته و هایلایت شده با فرمت های Word و PDF
 2. فایل "پاسخ به داوران" با فرمت PDF

 

دانلود راهنمای نحوه انجام اصلاحات و قالب تهیه فایل "پاسخ به داوران"

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می گردد از انجام موارد ذیل اکیداً خودداری فرمایند:

 

 • ارسال فایل های اضافی نظیر شکل، نمودار و جدول بطور جداگانه 
 • نامگذاری فایل های ارسالی بطور سلیقه ای
 • ارسال فایل های Word و PDF بصورت Zip شده

 

نحوه نامگذاری فایل های مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه

 

به منظور نامگذاری فایل ها در زمان ارسال اولیه لازم است از عناوین ذیل استفاده گردد:

 • فایل اصل مقاله
 • فایل مشخصات نویسندگان
 • فایل تعهدنامه

به منظور نام گذاری فایل ها پس از انجام بازنگری و اصلاحات لازم است به شیوه ذیل عمل شود:

 کد مقاله (عنوان کوتاه نشریه به زبان انگلیسی(MMEP) + و کد 8 رقمی (0000-0000)) به همراه مرتبه بازنگری (Revision) آن.

به عنوان مثال اگر کد مقاله ایMMEP-1111-0000  باشد و 1 مرتبه بازنگری بر روی آن انجام شده باشد باید به صورت MMEP-1111-0000 (R1)  و چنانچه 2 مرتبه بازنگری بر روی آن انجام شده باشد باید به صورت MMEP-1111-0000 (R2) نامگذاری شود.

 

نحوه دریافت هزینه

 

این مجله هیچ وجهی را از نویسنده/نویسندگان جهت پردازش و انتشار مقالات اعم از دریافت، داوری، ویراستاری و صفحه آرایی دریافت نمی نماید و کلیه مقالات دریافت شده بدون پرداخت هزینه بابت ثبت و ارزیابی اولیه، وارد فرآیند داوری می شوند. صرفاً به منظور تامین هزینه کد شناساگر شی دیجیتال (DOI= Digital Object Identifier) خریداری شده از شرکت مربوطه، نویسنده/نویسندگان ملزم به پرداخت مبلغ 3500000 ریال پس از پذیرش علمی (اولیه) مقاله خود می باشند. لذا نویسندگان محترم می توانند پس از دریافت پست الکترونیک مبنی بر پذیرش علمی مقاله خود، مبلغ مذکور را به شماره کارت 5859837000025268 بانک تجارت، به نام انجمن مهندسان مکانیک ایران واریز و سپس رسید پرداخت خود را از طریق نشانی پست الکترونیک مجله که در بخش "تماس با ما" قرار دارد ارسال نمایند. به منظور اطمینان از ارسال رسید مذکور، پیشنهاد می شود با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

شایان ذکر است داوری زودهنگام و متعاقباً دریافت وجه در این خصوص، جز سیاست و اصول عملکردی مجله نمی باشد.