اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1063
تعداد پذیرش 360
تعداد پذیرش بدون داوری 58
تعداد عدم پذیرش 510
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 184

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 509
تعداد مشاهده مقاله 301669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 332792
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 303 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 187 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 34 %