اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 956
تعداد پذیرش 304
تعداد پذیرش بدون داوری 43
تعداد عدم پذیرش 469
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 159

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 447
تعداد مشاهده مقاله 213452
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 258350
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 199 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 32 %