اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 913
تعداد پذیرش 287
تعداد پذیرش بدون داوری 41
تعداد عدم پذیرش 434
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 146

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 196692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225451
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 201 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 31 %