اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1038
تعداد پذیرش 345
تعداد پذیرش بدون داوری 58
تعداد عدم پذیرش 504
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 184

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 492
تعداد مشاهده مقاله 284473
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 317882
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 313 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 188 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 33 %