اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 892
تعداد پذیرش 280
تعداد پذیرش بدون داوری 40
تعداد عدم پذیرش 428
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 146

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 426
تعداد مشاهده مقاله 184298
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 204547
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 346 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 202 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 31 %