دوره و شماره: دوره 28، شماره 6 - شماره پیاپی 129، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-70 

مقاله علمی ترویجی

1. تحلیل علل ریشه‌ای خرابی جعبه‌دنده سیاره‌ای توربین بادی

صفحه 3-9

ایرج هرسینی؛ علی حاجی زاده نمین


3. آنالیز مودال تجربی و تحلیلی پره و دیسک توربین گاز رولزرویس

صفحه 18-24

بابک خدابنده لو؛ کاوه عباسی؛ علی صیامی؛ مسعود آسایش


5. انژکتورهای پیزوالکتریک در خودرو

صفحه 32-39

حمید محمودخانی؛ مسعود دهمرده


7. کنترل جریان سیال به وسیله عملگرهای مبتنی بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

صفحه 53-62

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


8. ساخت کامپوزیت‌های کربن-کربن دوبعدی بر پایه قیر

صفحه 63-70

محمد سفیدموی آذر؛ امیر رهبر کلیشمی؛ حسین شهریاری فر