موضوعات = ترمودینامیک و انتقال حرارت
بررسی عددی تأثیر گرفتگی رگ روی تنش و دمای جریان خون تحت یک شار حرارتی ثابت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3-14

10.30506/mmep.2021.530260.1919

مهدی کیهانپور؛ فاطمه السادات میرعابدینی؛ مجید قاسمی


بررسی روش‌های شبیه‌سازی عددی جریان خون در ناهنجاری شریانی وریدی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 60-68

10.30506/mmep.2021.132121.1844

محمدرضا گنج خانلو؛ آزاده شهیدیان


ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی زیستی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 43-53

10.30506/mmep.2020.120314.1796

وحید عبدالهی؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ خلیل خلیلی


مروری بر چالش‌های تحقیقاتی در فولاد زنگ نزن 316L مورد استفاده در کاربردهای پزشکی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 13-23

فرزاد پهنانه؛ فرید نعیمی


کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-56

مهدی مقیم نژاد سرحمامی؛ شهیدیان آزاده