دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 109، مهر و آبان 1395 
1. مروری بر تحلیل خستگی میل‌لنگ

صفحه 5-18

محمد امید خشوعی؛ علی عبداللهی‌فر؛ سید مسعود هاشمی


2. فناوری‌های نوین کاهش نوفه در موتور انواع هواپیما

صفحه 19-26

سهیلا عبدالهی‌پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


7. برداشت‌ انرژی گرمایی از محیط اطراف

صفحه 77-82

روح‌اله حسینی؛ سید سجاد حسینی مقدم


10. مطالعه و بررسی عیوب سوراخکاری استخوان

صفحه 102-109

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ عیسی خوران