موضوعات = دینامیک، ارتعاشات و کنترل
اهمیت انتشار عدم قطعیت در مطالعات و بررسی روش ‌های تخمین آن

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1403

10.30506/mmep.2024.2018130.2157

زهره ایمانی نژاد؛ حمید بهلولی


مروری بر طراحی و ساخت بازوهای بسیار-افزونه با تحریک ناپیوسته

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 45-70

10.30506/mmep.2024.2016613.2150

غلامرضا خلج؛ علیرضا مطهری


تحلیل ارتعاشات آئولین خطوط انتقال نیرو با وجود جداکننده

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 60-71

10.30506/mmep.2023.2011316.2122

حمیدرضا عسکرپور؛ عباس مزیدی؛ منصور رفیعیان


سیستم توزین یک کیلوگرم با جبران ساز نیروی الکترومغناطیسی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 12-19

10.30506/mmep.2023.561084.2042

احسان وکیلی؛ مسعود تیموری؛ صابر عزیزی


انسان از نگاه ربات: تشخیص انسان بر پایه اسکن لیزری محیط

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-59

10.30506/mmep.2022.541900.1972

بنیامین جعفری مقدم فرد؛ فرزاد چراغ پور سموتی


طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی انگشت یک ربات با قابلیت حس لامسه

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 24-32

10.30506/mmep.2022.542080.1973

میثم فرج الهی؛ حامد پوریاولی؛ عقیل یوسفی کما