کلیدواژه‌ها = هواپیما
بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع یک هواپیمای مسافربری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 26-35

یاسر یزدانی؛ جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی


نوفه و ارتعاش کابین هواپیما و روش‌های کنترل فعال و غیرفعال

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 9-26

مهدی صالحی؛ ستار محمّدی اسفرجانی


استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار در طراحی بال هواپیما

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 44-53

سروش قلی‌زاده؛ مهدی منصوری؛ امین عقیله