بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع یک هواپیمای مسافربری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع در هواپیما یکی از مهم‌ترین سیستم‌های جانبی آن بشمار می‌آید. عملکرد صحیح این سامانه باعث افزایش احساس آسایش و امنیت برای مسافرین و خدمه هواپیما در طول پرواز شده و از سوی دیگر عملکرد نادرست آن نیز باعث خرابی‌های جبران ناپذیر و حتی باعث مرگ سرنشینان هواپیما می‌شود. طی سالیان گذشته تلاش‌های گسترده‌ای در خصوص بهبود عملکرد سیستم‌های پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع هواپیماهای مسافربری انجام شده است. از جمله راه‌کار‌های ارائه‌شده برای بهبود عملکرد این سامانه، استفاده از سیکل‌های هوایی در سیستم تهویه مطبوع هواپیما است. هدف عمده این مقاله بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع در یک هواپیمای مسافربری می‌باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی سیستم کنترل محیطی هواپیما و اجزای آن پرداخته شده و سپس چهار سیکل هوایی که شامل سیکل هوایی سه چرخ ساده، سیکل هوایی چهار چرخ ساده، سیکل هوایی سه چرخ با سیستم جدایش آب در فشار بالا و سیکل هوایی چهار چرخ با سیستم جدایش آب در فشار بالا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در کلیه سیکل‌ها هوا به عنوان مبرد انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Vega Diaz, Rolando. Analysis of an electric environmental control system to reduce the energy consumption of fixedwing and rotary-wing aircraft. Master’s thesis, Cranfield University, 2011.
[2] Isidoro, Martinez. Aircraft environmental control, 2013.
[3] American Society of Heating, Refrigerating and Engineers, Air-Conditioning. ASHRAE Handbook: HVAC applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 2007.
[4] Lombardo, David A. Advanced aircraft systems. McGraw Hill Professional, 1993.
[5] Air conditioning and cabin pressurisation, 2002. in JAR.
[6] Parrilla, Javier A. Hybrid environmental control system integrated modeling trade study analysis for commercial aviation. in SAE Technical Paper. SAE International, 09 2014.
[7] Cabin environmental control systems, 2010. in Physiology of Flight.
[8] Oxygen, 2002. in JAR 66 CATEGORY.
[9] Peng, Xiong. Aircraft environmental control systems modeling for configuration selection, 2013.
[10] SAE International Standards Engineers. Environmental control systems terminology, July 2011.
[11] Berger, R. Aircraft electrical propulsion, September 2017.
[12] Pirkandi, Jamasb, Mahmoodi, Mostafa, and Amanlo, Farhad and. Thermodynamic modeling of an auxiliary power unit equipped to a tubular solid oxide fuel cell with application in aerospace power system. Modares Mechanical Engineering, 15(6), 2015.