کلیدواژه‌ها = ضریب انتقال حرارت
بهبود فرآیند جوشش استخری با استفاده از اثر سطوح متخلخل

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-79

حمید صفاری؛ حسام مقدسی؛ سید مصطفی حسینعلی‌پور


تحلیل و بررسی کلکتورهای هوایی خورشیدی برای پنج ماه آخر سال در شهر قائن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 69-80

علیرضا جعفری بیناباج


بررسی برچسب انرژی ساختمان در ایران با رویکرد مدیریت مصرف انرژی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 47-56

آزاده شهیدیان؛ فرهاد ریاضی؛ مهدی محقق‌ امین


نانوسیالات؛ محیط‌های نوین انتقال حرارت

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 22-31

رقیه لطفی