نویسنده = جاماسب پیرکندی
تعداد مقالات: 10
1. روش‌های نمک‌زدایی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 38-45

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ امیر عبدالهی


2. توربین‌های بادی نوین و نقش آنها در آیندة سیستم‌های انرژی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-31

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


4. استفاده از موتورهای استرلینگ جهت تولید همزمان برق و حرارت در مصارف خانگی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 16-27

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی


5. توربین گاز خورشیدی و نقش آن در آیندة نیروگاه‌های حرارتی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 89-97

جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی


6. بررسی کاربرد توربین‌های بادی در سیستم‌های هیبریدی نوین

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 16-24

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


7. موتورهای رم‌جت ، توربو رم‌جت و نقش آنها در بهبود فناوری سیستم‌های پیشران

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-50

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی


8. بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 32-41

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری


9. نقش پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در افزایش مداومت پروازی سیستم‌های پیشرانش هوایی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 52-63

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی


10. کاربرد پیل‌های سوختی در سیستم پیشرانش هواپیماهای بدون سرنشین سبک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 16-25

جاماسب پیرکندی؛ مهناز ذاکری