حلقة مفقودة درکارآمدی فرایند معاینة فنی خودرو در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مهندسی خودرو، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

2 کارشناس مکانیک، مرکزمکانیزة معاینة فنی خودرو باران، ساوه

چکیده

امروزه انجام معاینة فنی به‌عنوان مؤثرترین اهرم جهت افزایش ایمنی خودرو و کاهش آلودگی هوا، جایگاه خود را در قوانین ترافیکی کشورهای مختلف حفظ و ارتقاء بخشیده است. اهمیت موضوع این مطالعه در آن است که با وجود کارکردهای یادشده، این فرایند در نظر برخی از شهروندان به پدیده‌ای ناخوشایند همراه با نارضایتی تبدیل شده و در موارد بسیاری به مشاجرة لفظی و حتی درگیری فیزیکی با کارکنان مرکز معاینة فنی انجامیده است. این مطالعه با هدف بررسی دلائل ایجاد این نارضایتی، براساس اطلاعات 10 هزار خودروی مراجعه‌کننده در مرکز مکانیزة معاینة فنی باران ساوه و به روش ارزشیابی انجام شده است. گروهی از این خودروها، به‌دلیل برطرف نشدن عیوب و عدم صدور برگ معاینة فنی از ادامة کار منصرف و گروهی دیگر پس از مراجعة مکرر و خسته‌کننده، موفق به رفع عیوب و دریافت برگ معاینه فنی شده‌اند. نارضایتی مالکان این دو گروه، که 17 درصد کل خودروهای مراجعه‌کننده را تشکیل می‌دهند، ناشی از دو عامل مهم است: تعمیرکاران کم‌مهارت در تعمیرگاه‌های متفرقه و حتی مجاز؛ لوازم یدکی بی‌کیفیت. نتایج مهم به‌دست آمده در این مطالعه لزوم توجه و نظارت بیش از پیش بر نحوة اعطای مجوز تعمیرگاه‌های متفرقه و مجاز، جلوگیری از تولید لوازم یدکی بی‌کیفیت در داخل کشور و نیز واردات این دسته از لوازم یدکی از خارج کشور را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


[1] TÜV SÜD Company, History, Retrieved 12/19/2016, http://www.tuv-sud.com
[2] ستاد مرکزی معاینة فنی خودروهای تهران. تاریخچه ستاد مرکزی معاینه فنی تهران. بازیابی در 8/9/1395
http://inspection.tehran.ir/Default.aspx?tabid=67
[3] سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران. بازیابی در 21/11/1395
http://symfa.moi.ir
[4] س. م. ه. ایازی، اخبار اختصاصی، بازیابی در 15/9/1395، از پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 20/6/1395
http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=1508&newsview=151155
[5] سازمان پزشکی قانونی کشور. اطلاعات آماری تصادفات. بازیابی در 16/9/1395
http://www.lmo.ir
[6] م. مهماندار، تصادفات مرگبار در پیچ نقص فنی، بازیابی در 15/9/1395
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1743102892727446522
[7] European Comission, Vehicle inspection. Retrieved 12/7/2016
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/inspection_en
[8] Federal Motor Carrier Safety Administration. (2/29/2016), Newsroom, 12/5/2016
https://www.fmcsa.dot.gov/newsroom/fmcsa-estimates-truck-bus-safety-roadside-inspections-and-traffic-enforcement-activities