کلیدواژه‌ها = تبرید تراکمی
روش‌های افزایش بازده توربین‌های گازی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 28-39

امیرمسعود میرحسینی؛ الهام طهماسبی؛ روح‌الله اسپنانی