کلیدواژه‌ها = کنترل نوفه
نوفه و ارتعاش کابین هواپیما و روش‌های کنترل فعال و غیرفعال

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 9-26

مهدی صالحی؛ ستار محمّدی اسفرجانی


اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 16-26

حجت نداف شرق؛ انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیدمحمد خادم‌باشی؛ امیررضا عسکری