کلیدواژه‌ها = آب‌شیرین‌کن
روش‌های نمک‌زدایی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 38-45

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ امیر عبدالهی


طراحی آب‌شیرین‌کن خورشیدی اضطراری

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 67-72

مهدی برومند نسب؛ مجتبی دهقان منشادی