طراحی آب‌شیرین‌کن خورشیدی اضطراری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اهمیت وجود آب‌شیرین‌کن در حیات و تمدن بشری بر کسی پوشیده نیست. هفتاد درصد از مساحت کرة زمین از آب پوشیده شده است، این در حالی است که آب اقیانوس‌ها و دریاها با دربرداشتن حدود 35درصد وزنی املاح مختلف برای استفاده مستقیم در کاربردهای شرب، بهداشتی، کشاورزی و صنعتی مناسب نیست. در ایران، با توجه به شرایط اقلیمی کشور، نیاز به تولید آب شرب در ظرفیت‌های پایین، برای مناطق کم‌جمعیت و دورافتاده، موضوعی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درحالی‌که در مناطق خشک و کویری، که وسعت زیادی در مناطق مرکزی ایران دارند، از یک‌طرف نیاز به آب شیرین به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم این مناطق به‌شمار می‌آید و از طرف دیگر، انرژی خورشید با شدت تابش مناسب در این مناطق در دسترس است. تاکنون روش‌های مختلفی جهت جداسازی املاح از آب شور و تولید آب شرین ابداع شده که از میان آنها روش‌های تقطیری قابلیت بالایی جهت به‌کارگیری انرژی خورشیدی دارند. آب‌شیرین‎کن اضطراری مزایایی نسبت به آب‌شیرین‌کن‌های معمولی دارند که از آن جمله می‌توان به قابل حمل بودن،کم‌هزینه‌بودن و قابلیت استفاده در سفر اشاره کرد. در این مقاله به طراحی سه مدل برای آب‌شیرین‌کن اضطراری می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


[1] حاج سقطی، اصغر، اصول و کاربرد انرژی خورشیدی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1385.
[2] محمودی، هادی، شهر خورشیدی و انرژی های نو، 1383.
[3] صابری‌فر، رستم، پتانسیل بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، اقتصاد انرژی، انرژی‌های خورشیدی، 1389.
[4] دلفانی، شهرام، آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1390.
[5] خدایی، علیرضا، لزوم استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی، 1393.
[6] ببران .ص. "بحران وضعیت آب در جهان و ایران"، فصلنامه راهبرد، 1387.
[7] Henthorne, L. “The current state of desalination.” International dealination associatin accessed, 2009.
[8] Kalogirou, S.A. “Solar thermal collectors & application.Progress in Energyand combustion science.” 2004.
[9] Delyannis, E. Status of solar Assisted Desalination: a review.” J. Desalination, Vol.67, 1978.
[10] Ahmadzadeh, J. “Solar Earth Water still.” Solar Energy, Vol.20, 1988.