کلیدواژه‌ها = ساخت
سیستم خنک‌کننده نوین هوای داخل اتاق خودرو

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 95-102

علی میرمحمدی


مبانی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار فلزی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-57

جهان تقی‌زاده؛ وحید چراغی