مبانی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار فلزی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسیان، قزوین

چکیده

مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که نه‌تنها در حوزة نفت و پتروشیمی، که در بیشتر شاخه‌های صنعت همچون نیروگاه و حمل‌ونقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردارند. لذا توجه به مقولة طراحی و ساخت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، براساس استاندارد انجمن مهندسان مکانیک امریکا لازم و ضروری بوده، اما طبیعی است که نمی‌تواند تمامی نکته‌ها و مسائل حاشیه‌ای این موضوع را دربر داشته باشد. مطالب ارائه‌شده به‌ترتیب شامل آشنایی با تعاریف اولیه، انتخاب مواد و نکات مهم در فرایند ساخت یک مخزن تحت فشار از نگاه تولید و مسائل مربوط به آن است. مخزن تحت فشار طبق بخش 8 استاندارد انجمن مهندسان مکانیک امریکا به مخازنی گفته می‌شود که فشار طراحی داخل آن بیش از 15 و کمتر از 3000 پوند بر اینچ مربع باشد. استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن توسط انجمن مذکور تدوین شده است و هر چهار سال یکبار بازنگری می‌شود. کاربرد عمدة این مخازن در صنایع نفت و گاز است.

کلیدواژه‌ها


[1] Megyesy, E. F., Pressure Vessel Handbook, 12th edition, 2001.
[2] Frietas, O. “Maintenance and Repair of Glass-Lined Equipment.” Chemical Engineering, 1 Jul 2007.
[3] NASA Tech Briefs, "Making a Metal-Lined Composite Overwrapped Pressure Vessel", 1 Mar 2005.
[4] Strang, G., Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., Brooks Cole, 2005.