نویسنده = محمد خوران
مطالعه شبیه‌سازی و مدلسازی المان محدود سوراخکاری استخوان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 3-10

10.30506/mmep.2022.538547.1949

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی


بررسی و مطالعه فاکتورهای آسیب در سنگ‌زنی کامپوزیت‌های پلیمری

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 38-44

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ بهمن آذرهوشنگ


بررسی و مطالعه بارگیری چرخ سنگ در فرایند سنگ‌زنی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 35-42

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ بهمن آذرهوشنگ


بررسی شیوة اندازه‌گیری سطوح پیچیده با ماشین اندازه‌گیری مختصات

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 27-36

جواد زحمتی؛ حسین امیرآبادی؛ محمد خوران


مروری بر الگوریتم‌های برش‌زنی مدل قطعه و تأثیر آن بر نمونه‌سازی سریع

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 68-78

محمد خوران؛ خلیل خلیلی؛ حسین امیرآبادی


فولادهای تولاکس و قابلیت‌های آن در جایگزینی به‌جای دیگر فولادها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 75-94

نوید صفرپور؛ عیسی خوران؛ محمد خوران


تأثیر فرایند جلادهی غلتکی بر بهبود عمر خستگی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 39-50

محمد خوران؛ محمدحسین صادقی؛ عیسی خوران