نویسنده = هادی نجفیان
اهمیت مدیریت زمان در استراتژی و مهندسی تولید

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

هادی نجفیان؛ محسن رسولیان؛ عباس شفیعی


ماشین‌آلات حمل‌ونقل صنعتی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 81-86

هادی نجفیان