ماشین‌آلات حمل‌ونقل صنعتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

رئیس ادارة حمل‌ونقل و نت ماشین‌آلات صنعتی، شرکت خودروسازی سایپا کاشان

چکیده

در دنیای امروز، صنعت خودروسازی هر کشور از جمله شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. در ایران نیز، طی سالیان گذشته، صنایع خودروسازی اثری مهم بر روند رشد و شکوفایی بخش‌های گوناگون صنعت داشته است. ماهیت فعالیت‌های موجود در این صنعت بزرگ سبب شده است که به کانون مهم استفاده از ماشین‌آلات حمل‌ونقل صنعتی (لجستیک) مبدل شود. امروزه، با رشد و توسعة چشم‌گیر موجود، نقش نیروی انسانی در این محیط‌ها پررنگ‌تر و به‌دنبال آن احتمال وقوع مخاطرات نیز افزایش یافته است. در این بین، وقوع برخی حوادث تلخ سبب بروز خسارت‌ها و آسیب‌های انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می‌شوند که البته این امر، از طریق کاهش بازده کاری، تأثیر معناداری بر بهره‌وری و تولید خواهد داشت. اما نکتة مهم‌تر، آثار سوء اجتماعی و به‌دنبال آن پیامدهای روانی حاصل بر نیروی انسانی می‌باشد. از جمله مواردی که سبب کاهش حوادث و یا صدمات جانی و مالی در شرکت‌های خودروساز می‌شود، انتخاب صحیح ماشین‌آلات حمل‌ونقل صنعتی است. در شرکت‌های خودروسازی، اهم فعالیت‌های حمل‌ونقل درون‌کارخانه‌ای توسط ماشین‌آلات متنوع صنعتی و تجهیزات کشندة مرتبط با آنها انجام می‌شود که با در نظر گرفتن شاخص‌های لازم برای هر یک از این ادوات می‌توان از بروز صدمات به تجهیزات و نیروی انسانی جلوگیری کرد. در این گزارش مهم‌ترین ادوات و ماشین‌آلات حمل‌ونقل صنعتی مورد استفاده در صنایع خودروسازی معرفی شده است. در این رهگذر نخست به معرفی و تشریح لیفت‌تراک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادوات حمل‌ونقل صنعتی، می‌پردازیم. سپس انواع لیفت‌تراک‌های موجود براساس نوع سوخت مصرفی و ظرفیت‌ حمل بار معرفی و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود فضای حمل‌ونقل درون‌کارخانه‌ای مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها